Jdi na obsah Jdi na menu
 


....

*:při tomto* cvičení mít prsty nohou skrčené, jazyk na horním patře*, a pozici prstů...mudry*

stát ve kliku* do výdrže*, další * ze směrů*                                                                               ,

v pozici lehu na zemi, ruce roztažené od těla a v pozici lehu na zádech ruce mírně odtaženy od těla: jak je to příjemné: dlaně otáčíme nahoru a dolů nebo například polovinu doby jsou dlaně nahoru a pak další polovinu dolů; 

*...pak dejte pravou dlaň dolů tak, aby za zády vytvořila hák se spojenými konci prstů a palcem směřujícím vzhůru. Zatímco prsty na levé noze vytáčíte vnějším směrem, ohněte levou nohu v koleni a zvedněte levou patu. Přejděte do podřepu a natáhněte pravou nohu...a pak druhým způsobem..*;

*..cvičenci se postaví proti sobě na vzdálenost délky paže. Oba stojí uvolněně pažemi spuštěnými podél těla. Je potřeba, aby se navzájem dívali pouze do očí a nesledovali nic jiného. Je to proto, aby byli nuceni ..zapojovat ..periferní vidění a rozvíjet je, což také vede ke zlepšení reakcí...*

*..šestý tibeťan (několik hodin* před i po se vyvarujte sexuální aktivitě): stoj, chodidla u sebe (případně pokrčené nohy, kolena nad špičkami nohou), předklon (záda do devadesáti stupňů s vodorovnou osou), výdech při stlačení svalstva kolem konečníku-hráze-pánve a zároveň nebo vlnou* (..zedola/odspoda) stlačit svalstvo břicha až k hrdlu, při výdechu jako bychom artikulovali o (případně také u), nebo něco (*..mezi..*) těmito hláskami. Opakujeme 3 až 5x.*

*zpíváme slabiky....E..U..I..O..A....*

*provádíme dantadhautí*: několikrát za sebou (dostatečně*) stlačujeme všechny zuby* nebo všechny jejich partie* ..postupně k sobě zuby horního a dolního patra, nejlépe* každý den, pokud možno alespoň 2x denně*, lepší vícekrát*

*reflexní masáž i oblastí ..uší a očí (na ruce, noze,...*) a ráno po probuzení (pozor mít jistotu, že čistou* ) studenou vodou stříkat rukama do otevřených očí - pouze v příjemném pocitu, pro oko*

*

*(podle B./P./H. a j. Vůle: *..Golem*: z       ..ohně   , vody   , země   , vzduchu   , ..        luny   , slunce   , hvězd(y)

paprsek/paprsky nitky(ek) v prstu(ech),            hvězda    vzdálená   , neznámá   , královnin/královský          šarlat

..podobně* jako Tvůj (*Tvá..dcera i syn, dívka a chlapec.. atd. v*)..                                    Jehuda Arje ben Becalel*, Jehuda Löw ben Becalel*(Arje [hebrejsky Lev], Löw a Liva jsou synonyma), מהר״ל – MaHaRaL* (Morenu Ha-Rav Liva* nebo též Morenu Ha-gadol Rabi Liva*, náš (velký skromný) vědec* rabbi Liva*)מהר״ל מפראג  – Pražský Maharal*, 

(*Moraynu HaReav Judah LOEW ben B'zalel* - náš vědec* Judah LOEW syn B'zalela*,Jehuda Löwy (Liva) ben Becalel*, syn  matky                                      * a otce Becalela ben Chajim*, (švagram poznaňského rav Jicchaka Klaubera*), vnuk *                                                               Šloma Lurii*, bratr Chajima ben Becalela*, a Sinaje* a Samsona*, ..vědců* .*),

..Alchymisto*                                                     plnící přání*,                                 vědče*                svatého(ých) (B.) mystéria(í)*,                                                                                                                                                                                             ,

  **     *MHRL*, *aaa*,    **  , *         Or                 /Chasidum/               *,

*           světlo chasidů(ek)                                                                                 *,

 • Derech chajim* (komentář* k Pirkej avot*)
 • Netivot olam* – pokračování* Derech chajim*
 • Tif'eret Jisra'el – o výjimečnosti Tóry* a J./těch přáních*
 • Be'er ha-gola* – pokračování Tif'eret Jisra'el*, tentokrát soustředěné především na vysvětlení obtížných pasáží* Talmudu* a na obranu Talmudu* jako celku
 • Necach Jisra'el* – o ..vykoupení*, mesiášských* nadějích* a znameních*, eschatologii* jako celku
 • Or chadaš* – o Ester* a Purim*
 • Ner micva* – o svátku Chanuka*
 • Gur arje* – vysvětlení komentáře* Rašiho*, včetně komentářů* k Tanachu*, targumu* a midrašům*
 • Gvurot ha-Šem* – o svátku Pesach*, o vyvedení* z Egypta*, Hagada*
 • Pesachová hagada* – včetně výkladu* o šabat ha-gadol*
 • Chidušej Jore de'a* – novely* k druhému dílu halachického* kodexu* Arba'a turim*
 • řady* dalších* novel*, respons* a rukopisů*

jsem               proto má vůle je Tvá a Tvá je má               , H. P. B. tyto* a další* věci, ale Ty* a Tvá Vůle* na první místo)*     

* ..podobně                  ...J                 , J                      , J                             ,W                                        ,                                         

                                                                                                                                                                                               * 

 

*slávo Exilu, světlo* Izraele, dive*naší doby*,(v jehož světle* žijí jeho bytosti a jehož voda*napájí celý Izrael)*

*slávy         , světla*              , divy*                     ,                světlech*                                        vody*                         )* 

*(*ÁtmáBráhmá        /BráhmáÁtmá             /                                                                                    *)*,

*smiluj se nad námi/oroduj za nás.*

*Bi'ure Yoreh De'ah*, vytištěno 1775; Ḥiddushe Aggadot*; „Bi'urim 'al Dine Mezuzah*, Ketibat Megillah*, Kele ha-Ḳodesh*, Bigde Kehunnah we-Sammane ha-Ḳeṭoret*; „Bi'urim 'al ha-Rif u-Mardekai*.*

Před masáží (*.. lebky*) zahájení automasáže čchi:

1. Nadechněte se, stáhněte pochvu nebo varlata, hýždě a rovněž část konečníku, která odpovídá oblasti, kterou budete masírovat, což znamená buď jeho přední zadní, pravou, levou nebo střední část nebo celý konečník. Zpočátku možná nebudete vnímat rozdíly ve stažení jednotlivých částí, ale časem se vám to začne dařit.

2. Zadržte dech a mějte i nadále  stažené uvedené části těla, zatněte zuby a přitiskněte jazyk k patru a přitom si energicky třete dlaně o sebe.

3.I nadále si třete dlaně a přitom zadržujte dech a stahujte konečník. Vnímejte, jak se vám zahřívá obličej. Potom prosíme: (aby nám nejen do dlaní proudila energie, tyto* a další* věci, ale Ty a Tvá Vůle na první  místo.)

4. Když máte zahřátý obličej a dlaně, vydechněte, dýchejte obvyklým způsobem, nasměrujte svou pozornost na příslušnou oblast a začněte ji masírovat. Usmívejte se  (*nejen do celého těla a každé buňky...*) a uvědomujte si část těla, kterou právě masírujete. Pociťujte, jak je tato oblast nezvykle teplá a jak jí proudí energie.

5.Zopakujte celý postup pro každou masírovanou oblast anebo kdykoli, kdy začnete mít studené ruce. Je potřeba, abyste při automasáži čchi (*energie...*) vždy měli velmi teplé (prokrvené) dlaně, protože masáž studenýma rukama má (někdy*) jen velmi malý účinek...*

*zvedáním čchi (*energie*) stažením a vytažením odpovídající části  ..konečníku nasměruje proudění čchi (*) i do oblasti  uvedených orgánů*...* 

dále: masírujte si bod osrdečníku - uprostřed ruky prsty opačné ruky i pomocí ohnutých prstů té stejné ruky - přibližně v místě, kde spočívá špička prostředníčku...*

Masáž lebky (a dobrá například i pro růst a zlepšení vlasů...*):

1. Položte jazyk na patro a pohybujte očima nahoru a ..doleva a poté ..doprava a přitom provádějte další kroky.

2. Masírujte si korunní bod, který se nachází uprostřed temene (v oblasti fontanely může být  u malého dítěte na lebce stále ještě malá prohlubeň). Tento korunní bod je místem, kde se sbíhá sto energetických kanálů, jimiž v těle prochází energie. Uvedenou oblast byste si měli masírovat oběma prostředníčky.

3. Zlehka si proklepávejte celou lebku klouby ohnutých prstů obou rukou (obr.3.2). Toto lehké proklepávání vám může pomoci také zbystřit hlavu, projasnit a zbystřit myšlení (například pro učení, když jste unaveni...).

4. Masírujte si kůži na hlavě. Než začnete, na chvíli zadržte dech, abyste mohli zvýšit proudění čchi (energie) do hlavy (při příjemném pocitu). Poté použijte obě ruce jako hřeben, pevně jimi tlačte (tohle všechno individuálně*) na pokožku na hlavě a pomalu ji masírujte zepředu z místa, kde začínají růst vlasy, až dozadu k dolní části lebky. Přitom poproste, aby: (směrovala ..vaše energie ze zadní části lebky do vašich chodidel, tyto* a další* věci, ale Ty a Tvá Vůle na první místo...).Uvedený postup (masáže a případně prosby) zopakujte šestkrát až devětkrát. Pokud v některém místě pociťujete bolest, masírujte individuálně* například tak dlouho, až bolest zmizí. 

5. Masírujte si výčnělek na dolním okraji lebky. Tímto výčnělkem prochází mnoho meridiánů, které se sbíhají na lebce, obzvláště na temeni hlavy. V taoistické tradici je tento výčnělek  označován jako jezero větru. Masírujte si toto místo oběma palci tím, že jimi budete pohybovat nahoru a dolů...Obzvláště si masírujte (individuálně*) tyto body nazývající se feng-čchi tak dlouho, až v nich  nebudete cítit žádnou bolest. (Tím si lze pomoci také odstranit nebo zmírnit problémy hlavy a problémy očí a zlepšit mimo jiné zrak.)  

svatá             ...Tváři                            naplnění                                               , smiluj se nad námi                                    . 

*                                                                       ,schopnosti* pro život*,                                                                   *

*          ..         produkt* věd(ce/kyně)*:                                                                                                                        *

 

 

 

 

*

*(svatá             ...Tváři                            světlo                     ../věd(kyň/ců)/..             ,smiluj se nad námi                   .)*

B.H. P.                   (svatá         ...Tváři...         )                        oděná(ý)                                                                                                              i s Tvými znaky* / symboly*/

 

smiluj se nad námi                                                                  . 

*                                                                                                           v                         *

*                           A                                                                                                       .*

*                                                                       .....                                                        .*   

Losovali o jeho šaty jako by bylo předzvěstí                   rozdělení                    ,                            

*další cvičení 44x pohyb jazykem na horním patře do kruhu*/elipsy*, jedním i druhým směrem (polknout průběžně*/po skončení jednoho směru*nebo například ..po skončení obou směrů)*

*             /Otče, Matko/            /posvátné(ých)/hluboké/vysoké/skromné/velké/svaté(ých) věd(y)*,                         *

*             /Otče, Matko/            Bublavy*,      y                                                                                                           *

*   Pluj lodi do Triany, pluj lodi do Malagy,                                                                                                                *

*               ...a dalších* (nejen) archetypu(ů)*                                                                                                            *

*                      dalšího*                                       

*             (*..             *) vzdělávání* :  zahrnuje i alternativní* způsoby* i speciální* přístupy*, například                                       rozvrh*, ...ročník   * pro opakování*,                aktivity* a       společné* i               větve*                        přírodovědné* i humanitní*, architektura(y)*, tvořivost(i)*,                                                                                                                                      *

*před ...břichem dlaní otáčíme (na ..obě strany průběžně nebo v ..obou polohách) pohybujeme k tělu a od těla     * a dále...*

*                                                                                      4xznat                                                                                                                                            

*

*pro znevýhodněné* (například také ty, kteří se mají narodit)                                                         ,  pro           devianty*                                                                                    : odblokování* / zapojení genů*,           

* situace*, kdy může *..id*/ego*/superego*..* zachránit bytost*/člověka*:                                                                                                                                                                *

nemusí znamenat zánik *práce(prací)*                                                                                                                                 , ale

                                                                                                                                                                                           *

*                                                             ....protnutí* časoprostoru(ů)*....                                                                            *

*                                                             ...,elektro(tech)nika*,...                                                                                          *

*                                                             ...fáze*        meditace* a spánku*...                                                                       *

*                                             cvik(y)*, kde kruhy* (elipsy*..) rukama (nad hlavou...) a nohama (...posléze nebo zároveň)*

*                                                                ....zdroj*....                                                                                                           *

*                                                                způsob(y)*                                                                                                           *

*                                                                                                                                                                                             *

*                    (             úrovně*/                  )       těl(a)*, duše(í)*, ducha(ů)*/                                                                        *

* individuálně*: , stát v kliku, ruce v pěst akupresura* (brady, hlavy...*), otáčení* ...těla do stran, na jedné noze přisednout, druhou mít ohnutou a dopředu, váha na zadní noze (přední můžeme lehce zvednout), odpovídající ruka do pěsti (dlaní ..nahoru...*), zadní ruka do pěsti (..dlaní dolů...*), polohy*... rukou a nohou prostřídáme;                                          *

Střídání* Hora*/Moře* spočívá v tom, že je špatným v boji opakovat tutéž věc vícekrát.  

..přeskočit výskokem z dřepu překážku vysokou  cca 40 cm, zkouškou dostateční připravenosti je (také) schopnost stát na jedné noze  njdříve 30 sekund s otevřenýma očima a pak 30 sekund s očima otevřenýma; ...výskok děláte okamžitě po předchozí dopadu, využití správné funkce(í) nejen svalu(ů)

polohy rukou pěst (sevřete  prsty v pěst s palcem přes ukazováček a prostředníček), dlaň(natáhněte prsty a stáhněte je těsně k sobě, palec ohněte a jeho druhý článek umístěte nad dlaní), ruka ve tvaru háku(špičky všech prstů spojte,  a ohněte rukuv zápěstí,)

skoky snožmo na vzdálenost 50m, běh dlouhými a vysokými skokyna vzdálenost alespoň 100, další z ...umění*:

 

 

 

 

individuálně*: posilovátka* na horní i dolní končetiny, posilování* prstů (rozevřeme prsty a jen na jejich bříškách děláme klik ve stoje, opíráme se například o dřevěné dveře) rukou a nohou (stoj na špičky a zpět), podobně na počet opakování cviku tolikrát stejně jak na horní tak i dolní končetiny;je dobré ...potom provádět ...rukama akupresuru* (pro zjemnění* nejen motoriky posilněných prstů na vyvážení...*), roztahování* prstů (obou končetin, přitom je natahujeme a zpět pohybem povolujeme) a mudra(y)* (např.  na koncentraci*: opíráme bříška prstů - konce o sebe...) 

*encyklopedie, nadčas(prostor)ová(é) myšlenka(y)*, ...studna exilu*, ...cesta života*,                                 , šumava*, jižní čechy*,                                                                                                                                                                                      *               Elijahu* (Eliáš*) z Chelmu*,

Cefer jecira*, Zóhar*, Bahir*, film* Maharal*, rozhlasová hra* : jen ty       informace*, ...filosofie*, ....dopisy*,  *.....značka-odkazy.....*, *...alchymie....alchymystika.....*,                          ,                                                                                          *

*aly         *,  

*Jan Ámos Komenský*, v souladu* 

*...inteligence... nejen počítače*, další*

*...mimozemského původu*,                                                                                                                                                   * 

*…Henoch*, Eliáš*-o nesmrtelnosti*,                            *

*                  spisy* J.A. Komenského,         , encyklopedie*, slovník*,                                                                      *

* individuálně*: roztažení nohou (případně se opírat o ruce),a pak rukou (sed na nohou); ...spojené dlaně dopředu, do stran a dozadu, přejíždět od maximální polohy nad hlavou (...u těla) až do minimální polohy (nejlépe pod chodidla, např. na stoličce stát) a zpět...; počet posilování ...stejný na rukou i nohou...;  ruce vzpažit dlaněmi ven a pak dovnitř ( dovnitř a ven), dále ...stejnou dobu je otáčet do maximálních / minimálních poloh, přitom mít svalstvo pánve- hráze-konečníku stažené, pak ruce spustit do polohy vedle boků, vnímat energii* (i elektromagnetickou), pak ji použít mezi dlaněmi - roztahovat, přitahovat je od sebe/k sobě, mezi dlaně také dýchneme při vlastní prosbě*, pak nohy na šíři ramen, prsty skrčené*, jazyk na horní patro*, dlaně mírně od sebe a provádíme elipsy*, přitom pohyb do strany-mírně vytočit trup, a na příslušnou stranu chodidlo na špičku a opačně, posléze provedeme jednou i pak i druhou dlaní elipsy od pupíky po spirálách ke straně břicha a zpět , pak případně projedeme jednou i druhou dlaní z maximální/minimální polohy nahoru a dolů i do stran těla i dozadu (...výše popsáno), pak například svíčka (leh na zádech, rukama podpíráme hýždě, bradu tlačíme jemně* k hrudníku, soustředíme se do oblasti krku a oblasti mezi očima), případně leh na zádech, ruce před ramena, ruce propneme, spodní část břicha, pánev na zemi, chodidla na šíři ramen, zakončíme například v jógamudře (sed na nohou, hlavu na zem v přechodu čela a vlasů, ruce nejdál rovnoběžně dopředu, poprosíme*,...zrelaxujeme,odpočineme. ...zrelaxování*, odpočinek* je vhodné provádět i mezi* cvičeními*). 

*ať neškodíš (vysvětlení*)         , organismům, (živé* i neživé*) přírodě...*

B.* s     atributy*/symboly*/

ženská(é) bytost(i):  ...bez menstruace, uvolnění vajíčka například pro rozmnožování*/                                             ,

*

*pohyby do stran                                                                                                                                                              ,

(výška* těla*:) pověsit tělo za ruce, posilovat přitahování za ruce nebo zdvihání nohou, pohyby do stran celým tělem...,

*

*mužská(é) bytost(i):

*             bytost(i):

* rovnocennost(i)*,

* h

*

40. mávání křídly a oplachování hrudníku**:

Pozice chodidel zůstává nezměněna a paže se za současného kmitání zvedají dopředu na úroveň hrudníku. Dlaně jsou natočeny směrem k tělu (dovnitř) a prsty jedné ruky ukazují a prsty ruky druhé a naopak. Paže se mírně ohnou za současného kmitání přesunou z oblasti hrudníku dolů k břichu. Ruce se poté za stálého kmitání vnějším obloukem zvedají od břicha k hrudi, a právě tomu se říká oplachování hrudníku.  Mezitím se tělo dostává do mírného předklonu, aby se opět zaklonilo. Vše probíhá za současného kmitání paží. Oči hledí dopředu. Toto cvičení se provede 7x.

**Přední nohu pokrčit, koleno minimálně nad špičkami prstů, zadní nohu pokrčit v kolenou, ruce nad hlavu nebo mírně dopředu, dlaně otáčet nebo ve dvou polohách prostřídat; ve stejné poloze nohy od sebe, povolíme ruce v upažení dlaně nahoru, od ramene k lokti zachováme polohu,  dlaně natočíme dolů, a k přední noze (nebo )i) k zadní) položíme co nejníže jednu ruku, druhou vzpažíme do příjemné maximální polohy ; pak stoj, nohy na šířku ramen (jazyk na horní patro, prsty nohou skrčit) a spojit ruce, dlaně vedle sebe stranou k sobě, přiblížit  překlopit dolů a protáhnout od sebe a zpět; jednu ruku (i) v ose těla do gesta prosby, druhou dlaní nahoru,…dolů a zpět, totéž na druhou stranu; všechny tato cvičení podle individuality**(do příjemného pocitu…*).

…současně zrozený        symbol*, vznešené dynastie* ,                    ovládat maai znamená  být schopen provést každou techniku z ideální vzdálenosti, která je pro různé techniky různá a kterou musí adept bleskově regulovat. Současně se vyžaduje určitý rytmus, přizpůsobený rytmu soupeře, ovšem někdy je takovýto rytmus záměrně měněn. V oblasti jomi se velcí mistři dopracovali na vrcholnou úroveň a jsou schopni i mnohem mladší cvičence zasáhnou dříve, protože jim to umožňuje jejich úroveň vnímání. Rozpoznají typ útoku dříve, než se začne uskutečňovat. To vyžaduje mnoho zkušeností, proto věk těchto mistrů není zpravidla nižší než 50 let.Realizátor nezná minulost, přítomnost ani budoucnost. Je nad časem, protože žije v bezčasí*           , co se rodí? Zůstává. Jednou jsme zrozeni do toho, co je poslední (zároveň první a konečné). ..časomísto*,

*Měsíc květen můžeme považovat za měsíc „časného léta“. V úlech se už zrodila nová generace a zůstávajípouze malé zbytky loňskýchdlouhověkých včel. Postupně kvetou ovocné stromy a řepka olejka. Včely přinášejí do úlů velké množství pylu a už také nektar kvetoucích stromů a zemědělských kultur.

Cvičení se zavřenýma očima*. První stadium: zabránění útočníkovi, aby zasáhl svůj cíl.Druhé: zabránit útočníkovi v okamžitém opakování podobného útoku (zejména)pokud se jedná o ohrožení zbraní) nebo v útoku jiné povahy. V případech ohrožení zbraní nebo útoků jimi vedených obvykle potřebujete získat kontrolu nad zbraní a zároveň nebo co nejdříve potom zneškodnit samotného pachatele. V takové chvíli je zapotřebí se ujistit, zda se násilného incidentu neúčastní další pachatel či pachatelé, jež jste až doposud neměl čas registrovat.Třetí: Závěr akce čili vytvoření takové situace, v níž útočník nemůže (nebo nechce) pokračovat v útocích. Měl-li zbraň, končí protiakce obecně jeho odzbrojením. Řazení protiakcí podle priorit v případě, že obránce má co do činění s mnohočetnými útoky nebo útočníky…*, obrana vůči dvěma ozbrojeným útočníkům. Je-li to možné a zvolíte-li útěk, a tím útok zmaříte, skončí celý incident již v prvním stadiu. Kontrolovaný ústup může být proveden i po odražení útoku, například po zablokování ruky s nožem po jednom nebo dvou rozhodných protiútocích. Obecně je třeba snažit se provést protiútok hned na počátku sebeobranné akce. Jindy předchází protiútoku zákrok, jehož smyslem je zamezit útočníkovi opětovné použití zbraně nebo mu prostě zabránit v dalším útoku. Pokud je ve hře zbraň, dělí se druhé stadium na dvě části – zneškodnění útočníka  a zabránění mu v použití zbraně. Záleží přitom samozřejmě na druhu zbraně a na povaze útoku. Pozn. …různá stadia neutralizace nebezpečí jsou někdy prováděna ..současně.

*Pozdrav (k) Slunci (k tomu významy* uvedené*): 1.Začínáme s výdechem, ruce před hrudí do gesta prosby. 2. Přejdeme do pozice ruce nad a za hlavou, trup ohneme dozadu.

*Pozdrav (k) Měsíci

*

postup*: 1. v lehu na zádech provádíme  nádech a současně přednožíme pravou nohu do kolmé polohy, zadržíme dech-noha zůstává bez pohybu v přednožení, s výdechem pokládáme nohu na podložku, vložíme zadržení dechu, během kterého setrváváme v lehu. Dále provedeme totéž levou nohou a obě nohy celkem 3x vystřídáme. 2.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář