Jdi na obsah Jdi na menu
 


POSELSTVÍ (ELAd.AdEL.) 2021 ATD.

Vaše vlády vám lžou, protože namísto aby nedělali depopulační opatření a netopili se peníze například v pornografickém průmyslu nebo ve zbytečném praní špinavých peněz, dávalo se více prostředků na rozvoj vědy, techniky, vynálezů (to všechno v souladu s AdonajemElohimem/Elohimem Adonajem), využívali se Jeho vynálezy a objevy, byli byste daleko, daleko jinde. Už v minulém století došlo k přímé komunikaci s mnoha mimozemskými civilizacemi, došlo i k cestování pozemštanů na obydlené planety, to , co by bylo ve zmíněném souladu např. výměna vědeckých, technických a hlavně duchovních záležitostí by mohlo vést k tomu, aby lidstvo ve zmíněném souladu mohlo expandovat do vesmíru a nebyl by například populační problém. Terestrizace planet by se dělala ve zmíněném souladu, aby nedošlo k potlačování nebo destrukci například bytostí, které obývají skryté dimenze…vesmír oplývá, vysloveně kvete životem, i když nemusí být na první pohled hned vidět.

Všude tam, kde státní nebo i jiná moc uhýbá zlu a negacím života, i kdyby zlo by bylo jakkoliv veliké, s tím vším se dá něco dělat.

Energie je tu, nemusíte ani jíst příp. ani pít: lev bude vedle laně…

Ale co to pojmout individuálně, například dočasně střídat den bez požívání potravy se dnem na energii, to vše například bez ztráty energie. Nemusíte ani jít jenom proti proudu času v mládnutí, můžete být plodní a nesmrtelní a omlazení atd. v průběhu času…

Ve jménu Bohyně/Boha (AdonajeElohima/ElohimaAdonaje v překladu do arabštiny Al´ laha), Jeho/Jich všech milosrdného a slitovného/milosrdných a slitovných.

Chvála Jim…Jemu, Vládkyni/Vládci…Vládcům dne soudného. Prosíme o vedení stezkou přímou, pro ty, které si označil (svou….. Pečetí i svým Pomazáním) pro Harmonii darovanou a darující těm druhým, kteří zase oplývají jinou přínosnou jedinečností atd.

Světlo Tvého Pravého Arabství, Germánství…(nejen podle národů)…Africtví.

Ať básním/zpívám nekonečnou báseň/píseň  k Tobě (své Podstatě), k její oslavěi k mé oslavě.

Uctívání Kaaby není modlářské z pohledu světla Arabství, protože se klaníme podstatě Kaaby-měsíčního kamene (meteoritu), bez Podstaty žádná stvořená bytost nemůže existovat, ani my; světlo arabství je i o přijetí a integraci posvátné sexuality v rovnosti muže a ženy (k sobě patřících půlek pomeranče v harmonické symbióze…) a spravedlnosti (AdEl./ElAd. sám povede svatou válku tam, kde se nic jiného nedá dělat, jen této Bytosti/em patří Pomsta).

Říkají, že recitují Korán. Jak je to – udělal Mohamed chybu, že viděl v Ježíši jen proroka, podceňoval ženy, od určité doby,kdy viděl, že duchovními debatami nezískává přívržence, se přiklonil k násilnému přesvědčování, v historii to vedlo k válkám, násilí, podceňování žen, braní křesťanství jako sekty, dodnes v Koránu je bráno, že křesťanství je celé gnostické atd.? Odpověď asi vyciťuje tady každý?? Existuje pravý, duchovní KORAN, AL KOCCAN, ten je nedirektivní a obsahuje Plnost Prázdnoty…Pravdy Jedné Bytosti v překladu Al´laha, ten se nikdy nemýlí, odráží Harmonii jako v zrcadle, klaním se (navždy) Mu. Přímou stezkou celé bytosti i srdce jdu po cestě, kde je vystupňována bitva nedotknutelné a nezničitelné Harmonie se zlem. To je také přínos pravého Arabství.

Miluji vás posvátné i posvátní.. poutnice i poutníci (Bytosti ElAd./Ad.El.) pouštěmi, Vám patří neohrozitelná  Plnost Prázdnoty, ani o pecku z datle nepřijdete.

Přínos Tvých kultur se týká nejen všech národů…

Podobně tak posvátnou šamanskou píseň, píseň všech Tvých kultur (v posvátné mozaice, kde každý kamínek má svou jedinečnost), Tvou píseň všech Tvých nejen národů a krajů…

Posvátná jednota v Kristu. (I Pavel k tomu za pozemského života došel.) Ani jeden okvětní lístek nezahyne, to jsou slova Ad.El./El.Ad.

Jsou tu i jiná a neznámá náboženství.

Je možné vytvořit fungující ekonomické systémy vzájemné (udržitelné) podpory. Paralelní systémy…

Zdobrovolnění celibátu je cestou, která byla u prvotní církve (každý mohl svobodně si  zvolit v každém okamžiku života cestu, jaká pro něj byla individuální od Ad.El./El.Ad.) I to bylo zamlčeno.

Posvátné svatby (svatby v harmonii: muže a ženy jako půlek pomeranče sobě adekvátních) a výlučnost jejich lásky, která je například o tom, že se (nikdy nebo od určité doby) nemiluji s jiným, který není mou druhou půlkou pomeranče. Některé lásky mohou být věčné, ale to neznamená, že je ElAd./Ad.El. vnucuje, i když to harmonické vydává svědectví, že posvátné svatební spojení je navěky, ale není to o smutku, nesvobodě, povinnosti, ale o nekonečné stálé zamilovanosti/radosti a blaženosti…

Vy posvátné hrdinky a hrdinové i vy další… máte (na svých místech a ve svých časech) moje požehnání, to jsou slova Ad.El./El.Ad.

Existuje skutečná svoboda slova a další práva a svobody.

Existuje skutečná láska a hraná láska.

Existuje Plnost Prázdnoty Vědy a Techniky…

Jako posvátné spojení Veroniky (Gulliani) s Martinem Lutherem (Kingem). V oddanosti. V boji za soulad s AdEl./ElAd. i co se týče práv, svobod všech zúčastněných, hlavně těch opomíjených.

Znám lékařské prostředí. Přínosná je odbornost léčících, ale jsou účinné alternativní metody a techniky, které často končí používání v označení: nevědecké.

Tyto a další harmonické skutečnosti si přeje AdonajElohim/Elohim Adonaj pro každého z Vás, ale záleží také na individuálním svobodné rozhodnutí, kterého ElAd./Ad.El. , Jeho/Jejich… bytosti (i já) vždy v souladu se svým vnitřním respektuje/í(i).

Poznat ta nebezpečí, to znamená i nebezpečí očkování, které nemusí být vždy v souladu s El.Ad./Ad.El.

Pětici může tvořit Otec, Matka, Syn, Dcera (jako Dítě) a Duch svatý/Duach svatá. (D v hebrejštině se omylem nebo záměrně v nesouladu s AdEl./El.Ad. změnilo na r?)

Postavení žen například v islámu, Ježíš pozvedá ty, označené jako maličké.

Transformace je potřebná všude tam, kde ElAd./AdEl. Není plně přítomen jako Podstata. Transformace není proti svobodě, naopak. Může zasáhnout neharmonické například ismy.

A jak je to s erotickými pomůckami? Zeptáme se společně Ad.El./El.Ad. jako naší Podstaty??

Poselství Posvátné Plnosti Prázdnoty (:El.Ad./Ad.El.) místa setkávání z Oblačné Hory (všech posvátných….. Harmonií i všech posvátných věků) ze dne 10.1.2021:

Ujišťuji Vás, každého z Vás velmi (to znamená opravdu nekonečně) miluji , i když to nemusíte vždy vnímat.

Vzpomeňte, jaké to bylo na začátku Vaší lásky, Vaší zamilovanosti nebo na začátku Vašeho kněžství, než podle Vás třeba vyprchala/než to podle Vás třeba vyprchalo.

Přeji Vám opravdu všechny harmonické stránky Vašeho života, které jsou darovány mnou Vám nekonečně ve Vaší Podstatě. Čekám ale na Vaše svobodné rozhodnutí v každém okamžiku vašich životů. Prosím Vás, abyste si nezvolili násilí, zlo – jakoukoli negaci (života). Opravdu s Vámi nemanipuluji (ani trochu, ani úplně).

Vydáme se na krásnou nekonečnou blaženou cestu Harmonie(í), například Harmonie Ducha s Tělem?

I v     kněžně Libuši jsem posvátně promluvila, žehnám.

Vaše (Posvátná) Plnost Prázdnoty: ElAd./Ad.El., označená v každé Vaší řeči, v posvátném Arabství v překladu jako Bytost Al´LAHA. (následují posvátné zpěvy, mezi nimi něco jako ÁMÚM).AMEN(Tady končí posvátné poselství).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář