Jdi na obsah Jdi na menu
 


Text5

 

Prosba k Panně Marii v Če-Čan*

...Nejsvětější Panno,  Matko vtěleného  Slova i Matko naše, v Če-Čan Tě uctívají jako Pomocnici křesťanek/ů a celá pravá ..čínská církev k Tobě hledí s oddanou *..zbožností. Přicházíme Tě dnes  prosit za ochranu.

 

(

:

http://amc-jablonec.hyperlink.cz/, jsou minimálně dvě knihy: Vilcacora léčí rakovinu a Bůh nám seslal Vilcacoru. V nich je popsána i potrava na množství potřebných vitaminů. Je možnost požádat o zaslání zdarma elektronické verze knihy Vilcacora léčí rakovinu (nevím, jestli je to možné ještě dnes) ze stránek http://amc-jablonec.hyperlink.cz.) Výskyt rakoviny prý zabraňuje také převaha zdravého zásaditého prostředí organismu...O dalších možnostech nejen v prevenci rakoviny je i stručná brožurka Jiřího Janči: Reflexní terapie proti rakovině (na www.eminent.cz nebo www.fontana.ws ) Existuje prý i Jančova škola reflexní terapie v Praze. Dále na stránkách lze mimo jiné najít i informaci dalších preparátech, rostlinách a látkách (špalda, amarant,  adaptogeny jako například borůvka a aronie, lesklokorka lesklá - houba reishi, další houby,  ) a o vodě energetizovanou její přítomností u včelího úlu a v pyramidě v určité orientaci na světové strany a při zachování určitého poměru stran - působí léčivě i v prevenci rakoviny. A další možností je i technika kineziologie one brain - například v brožurce Carol Ann Hontz: Nekonečné možnosti a Zdeněk Rejdák: Páter František Ferda nebo Receptář pátera F. Ferdy. Pomáhá prý i kneippování podle Kneippa, doporučení Hildegardy ( jako v G. Hertzka: Lékárna svaté Hildegardy), i jóga (v Plzni například p. Durasová), taichi, meditace, džin šin džucu, šest tibeťanů, z energetických cvičení například omlazovací cvičení čínských císařů, bojová umění nejen z číny, magnetismus vodopádů, stromů proudění toroidální a    , zvuk*, magnetizace*a     , masáže, moxování, baňky, jógické čištění těla jako například gesto ulity a slona, homeopatie, akupunktura a klasická čínská medicína, úprava potravy například půstem nebo syrovou stravou nebo podle Breusse a Breussovy šťávy-ty ale jen u určitých typech rakovin, u těch, kdy se vyhladověním nádor dostatečně oslabí ...
O vilcacoře také na www.vilcacora.com/cz/index.html. Na stránkách jsou i informace o energiích z přírody jako jsou například krystaly nebo andělská terapie... Pokračovatelkou p. Ferdy je prý paní Hrzalová (Sušice), léčbou na styl paní Kamenické se zabývá paní Jirsová-mobil:

)

a ještě z adaptogenů (upravují zvýšené i snížené hodnoty) jako borůvka, aronie nebo houby jako lesklokorka lesklá-reishi*, léčba barvami nebo zvukem například mísy* nebo vodnářský zvon* T. Pfeiffera,
a různé techniky* na pomezí relaxace-autogenního tréninku (hladina alfa) nebo fyziologie-fyzioterapie jako cviky p. Mojžíšové i další techniky* např. z USA a magnetismus rukou nebo sezení pod vodopády nebo toroidální* proudění - přijímání magnetismu od stromů nebo například různá léčivá místa* v přírodě (např. kamenný kruh v Holašovicích, hora Říp a Blaník) a nebo léčivá místa* a prameny-studánky* spojené například s mariánskými slavnostmi...

 

a to* je důkaz z pravdy (ve smyslu...*), která je sama o sobě vítězná. (Tomáš, Jeroným, Jan, Magda      , Jani, Hilda, E        *: suma k pohanům - suma ad gentiles, kap.5/part 4 andělský svět -mundus angelicus) ten...*

*židovkám/židům:

*od sv. Brigity:

A dodal     přislíbení: Kdo bude tuto *...pobožnost denně vykonávat po celý rok/(nebo/i)12let/*, obdrží následující milosti:

nepřijdete do očistce, přijmu je do počtu mučednic/íků tak, jako by prolili svou krev za víru, třem*příbuzným podle volby dotyčného udělím milost vytrvání ve stavu posvěcující milosti, duše jeho příbuzných až do*čtvrtého pokolení uchráním od stavu odloučení    ,měsíc* před případnou smrtí budou uvědomění o jejím příchodu,  

vysvobodím z očistce 15* duší* tvého rodu*, 15* hříšnic/íků z jeho rodu bude obráceno, 15* spravedlivých z jeho rodu bude utvrzeno v milosti, 15* milosrdných i milosrdenstvím zachráněno, prosící vstoupí*, 15* dní před její/ho případnou smrtí mu dám své Tělo, aby věčně nelačnil, a svou Krev, aby věčně nežíznil, postavím před něho znamení svého kříže k pomoci a ochraně, přispěchám pohlédnout se svou Matkou, ve svém náručí přivedu do věčných radostí jeho celou bytost, tělo, ducha..., duši kde jí dám pít ze studnice svého Božství, kdokoli žil třicet i více let ve smrtelnémk hříchu a učiní opravdové předsevzetí, že bude tuto *..pobožnost vykonávat a skutečně tak* učiní*, tomu odpustím všechny jeho hříchy, budu ho hájit proti pokušením, nedopustím, aby zemřel náhlou smrtí nebo aby vůbec zemřel nebo aby měl vůbec nějakou nemoc/neharmonii..., jeho celou bytost/tělo/ducha/duši...zbavím všech trestů, učiním  mu vše, o co bude moji Matku prosit ve smyslu*, žil-li dosud podle mylné vůle a měl by například zítra zemřít, prodloužím jí/mu jeho život, aby vše změnil k dobrému, vše, co bylo od něj neharmonické, kdo by nejen tuto *..pobožnost předal  jiným k prospěchu*:rozšířil ve smyslu*, toho radost a zásluha a * bude bez konce  ...*

*..tam všude budu přítomný svou milostí. 

jestliže dotyčný by zemřel před uplynutím tété doby*, i v tom případě budu pokládat tuto smlouvu          * za splněnou. 

Náš/e nebeské/á/ý Dítě/Duchu, Matko, OTče,Dívko, Chlapče, Ženo, Muži...atd.*, předstupujeme před zmučenou Tvář Tvého Syna, našeho Spasitele, abychom rozjímavou prosbou uctili po vzoru svaté Brigity rány, kteréOn přijal za nás hříšníky. Přispěchej nám s Matkou Marií, svatou Brigitou, * a se všemi našimi ochránci na pomoc, aby naše celá bytost/tělo/duše/duch (atd.*), představa/y, i mysl nebyla ospalá (ve významu*) a srdce vlažná (ve významu*), ale rozhořela se Tvou láskou i touhou* po spáse hříšnic/íků, za které by Ti přinášela také prostřednictvím Panny Marie *činy Tobě milé. Amen.

Ježíši, chci teď sedmkrát* poprosit Dítě/Duchu/Matko/Otče/Dívko/Chlapče/Ženo/Muži...atd.* náš/naše... a Zdrávas Miriam, milosti(í) plná, Paní/Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Jošua(..*);svatá Miriam, Boží (Božská)Matko, pros za nás (..*), nyní i vždycky* a v ..hodině smrti naší, pokud není možné se jí vyhnout. Amen. 

... *

a tím* se s Tebou setkat   * v nerozlučném* a nerozlučitelném* sjednocení s tou *..láskou, s níž jsi tuto pobožnost ve svém srdci posvětil, oslavil , osladil...*. Přijmi ji z mých úst do svého Božského i Srdce, zlepši ji a zdokonal ji tak, aby připravila Nejsvětější Trojici...* takovou čest a radost a         *, jakou jsi jí Ty* připravil *nejen na zemi. Ať se přelije na Tvé svaté člověčenství k oslavě Tvých svatých        ran a drahocenné krve, kterou jsi za nás prolil.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář