Jdi na obsah Jdi na menu
 


POSELSTVÍ (ELAd.AdEL.) 2021 ATD. pokračuje II

Tohle v Bohyni/Bohu/Bytosti  JHVH EUIOA JAH DUACH… AdonájElohímElohímAdonáj:

Co by nám ještě řekl Mohamed , kdybychom s ním tady na zemi mluvili např. co by řekl o jeho zjevení, kdy se mu zjevil archanděl Džibríl (Gabriel)?

Ad.El./El. Ad.: Nepřeji si oddělení od Vás, nechci se nad Vámi vytahovat, ukazovat pyšně, jaký jsem velký a vy tak nicotní. Přeji si zboření jakýkoli hrází a zábran mezi mnou a Vámi. (Konec  1. Poselství dnešního dne).

Obdobně:Nemají nikdy právo vám brát svobodu a vyhrožovat odebráním sociálních dávek, důchodů, vaší existence. (Tolik 2. Poselství, následují další).

Posvátné poutnice a posvátní poutníci i pouštěmi, jsem mírný svěží vánek, jsem prostor před Vámi plný nekonečných přání, jsem posvátnou vlahou nocí, po které přijde nečekaný rozbřesk nového posvátného dne plného posvátných tajemství. Budoucnost je otevřená i fantastická…

Odpověď posvátné/ho andělice anděla v podobě pohlednice svatého života:

Posvátné/á …jsoucna(posvátná(é) skutečnost(i) se srdcem/ci), Vám se… oddávám, Vám jsem byl zasvěcen(a).

Posvátné Germánství: Existuje svatá.…německá říše, která chrání všechno pod ní, v ní jsou všechny národy zcela svobodné, rovnoprávné a zcela spontánně šťastné a blažené.

Obdobně: Posvátné/í Germánky/i, přeji si odstranit Váš blok, aby jste byli zcela štastné(i) a blažené(í), karmicky ho máte z nacizmu i od pozemských církví a určitých společností/skupin, Vaše agrese orientovaná do zbytečných negativit ať se obrátí správným směrem, do hrdinného Vítězství Vašeho povolání v (posvátném) Příběhu Národů…Vaší…(posvátné) Bohyně Matky (koho/čeho: Země a Zemí).

Posvátné Romství: Objeli jste celý svět, umíte často lépe než ostatní obveselovat, zpívat, tancovat, využijete svoje vlohy a vklady harmonickým směrem? Ubyde díky vám špatných nálad a depresí? Ukážete těm ostatním, že dovedete si poctivě vydělat, že jste požehnan(é)í a sebevědomé(í) s vzácnými dary, zcela nezbytn(é)í,že se umíte chopit práce bez všech negací života? Přeji(eme) Vám harmonické práce bez diskriminace. Oj Romky! Ej Romové!

Obdobně: Vy posvátné(í)jste mé/mí andělice/andělé posvátné radosti, posvátného veselí, posvátného reje i posvátného tance i posvátné blaženosti. Přijmete pozvání k nekonečné nebeské hostině hýřivé posvátnýma vtipama apod.?

Duch někdy splývá s Duší a pak se vzájemně doplňuje s Tělem. Holistická medicína: Když trpí jeden úd, trpí s ním všechny (i co se týče Těla Kristova).

Cesta zasvěcených od určité doby: přeji(eme) Vám, ať se vyhnete závisti, i vy jste jedineční.

Zmiňujete, že Bytost-Bůh v žalmech nechce zvířecí oběti, ale že je mu příjemný zkroušený duch. Proč následuje: budeš mít zálibu v zákonných obětech, na oltář ti budou klást býčky?

Růžové brýle klamu nasazené od určitých bytostí: jakoby neexistovali objevy a vynálezy apod. od Ad.El/El. Ad.

 

Degenerace došla tak daleko, že mnozí i tyhle věty odhodí jako blbosti nebo výplody nemocného člověka podobně jako když někteří muslimové zabili jejich sestry/bratry v domnění, že jsou kacíři, ale ty někteří jen nechali AL LAHA (Bytost v překladu) například svými ústy z jejich Podstaty mluvit: Já jsem (Váš) Bůh…

Hagar(o), H(a)g(a)r(o) s Izmaelem (Išmaelem), JHVH EUIOA JAH DUACH… ADONAJELOHIMELOHIMADONAJ s Tebou/Vámi, nechci abyste zemřeli…učiním s vámi Velké Věci, učiním z Vás také Velký Posvátný Národ (jako z ostatních posvátných),(jejich i) jeho sláva nebude mít konce a počet Tvých potomků bude také jako hvězd na nebi, kterého se dotkne nebo jako zrnek písku na mořském břehu,  kterého z mnohých stran dosáhne.

Babičko (nejen slovanská), nechci, aby jsi zemřela.

… na křídlech posvátných…

Dovedeš nebo doprovodíš nás (ElohimeAdonajiAdonajiElohime) na individuální cestě?

Nebezpečí včetně setkání s bytostmi, které mohou nastat. Ochráním(e) Vás, pokud budete chtít.

A jaké to bylo na počátku…vašeho povolání, zaměstnání  nebo aspoň v několika těch chvílích?

Přeji(eme) si zcela svobodný a zcela harmonický (nejen) Vietnam, zemi kmene Vjetů.

V pokoře před Velkým Tajemstvím se Vám/Tobě/Mu/Ji…:ElAD.AdEl. navždy klaním a posvátným mečem máchnu jednou a to zcela (navždy) vítězně.

To právě je i v náznaku.

Posvátné.. ztělesnění posvátné….pracovitosti i co se týče duchovních povolání: v HarmoniiElAd./Ad.El. (samozřejmě na základě zcela svobodného přijetí).

Co všechno bylo neoprávněně skryto, zamlčeno: zázračné skutečnosti, kam patří pravá Bible…

Existuje symbióza, synergie, soulad, harmonie, symfonie, akordy…v posvátnu.

Mnozí odborníci a má bytost se vyslovuje, aby se nedali lidé zmást klamavými tahy něčeho, co je rychlokvašek, má dost vysokou úmrtnost, když jsou přítomny mnohé účinné skutečnosti často zamlčované. Teď myslím hlavně na současné očkování proti covidu. Ti někteří vám lžou/ říkají nepravdu. A chystají toho více. Co se zeptat individuálně příp. skupinově na pohled AD.El.El.AD. ohledně těchto a dalších skutečností?

Vy, kteří klamete, tady máte vzkaz: Zanechte zneužívání a oblbování vašich loutek a pojďte si to rozdat jako muž proti muži (v chlapském neúchylném zápase) jenom se mnou jednou provždy. Nebo jste srabi???

Na tobě, antikriste, ulpí všechna krev prolitá kvůli tobě.

Řekl jim tohle podobenství: Jeden majitel měl vinici,( své dílo, na které má plné právo). Vzdálil se na nějaký čas do jiných krajů a svěřil vinici těm, které vybral. Oni však zpronevěřili jeho majetek a zneužili ho. Ale majitel se tohle dozvěděl.  Řekl si: Tak k nim pošlu svého syna, snad se obrátí. Tak k nim poslal svého syna než se sám vrátí ze své cesty . Oni ale syna obrali, ponížili, ztýrali a zabili. Co udělá majitel vinice s těmi, kteří takto jednali, až přijde?  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář