Jdi na obsah Jdi na menu
 


K současné době

Posvátná uzdravující prosba příp. spojená s meditací: Prosím o přivedení mne k pravé příčině covidu (nebo jiného problému, onemocnění apod.) a prosím na základě této příčiny o dovedení nebo doprovázení k vyléčení, k vyrovnání karmy apod. Prosím o případnou pomoc ohledně dalších pomáhajících skutečností.

Doslovně z Evangelia Ježíše Krista by bylo něco v tomhle znění: Přeji si, abyste si dali pozor na ty, kteří jen oni samotní vlastní Mystéria pravdy.  

Za časů krále Artuše se žilo více v posvátné Harmonii, (která obsahovala skutečnosti z těchto slov, která tehdy ale nepůsobila tak opotřebovaně jako někdy dnes): věrnosti, lásce, upřímnosti, porozumění a přátelství.

 Komu byste dali přednost?, když byste měli na výběr: Jeden nabízí za Vaši bytost fůru peněz, je jedno jak velkou, byli byste bohatí, v dnešní době peníze jsou potřeba, jsou snad jedni z nejdůležitějších, existenčních věcí. Pro druhého máte nekonečnou, nevyčíslitelnou cenu, kterou před ním nikdy neztratíte.A tuhle cenu vám ukazuje na Vaší cestě.

Jde ale o to, že stanovená výše od toho prvního vždycky bude nižší a neporovnatelná s výší toho druhého. A ten druhý je AdonajElohím/ElohímAdonáj.

Dále následuje Posvátné Poselství svaté Pětice z posvátného Místa posvátného setkávání z Oblačné Hory ze dne 4.1. 2021:

Zdá se nám, že některým kněžkám a některým kněžím nezajímá nic jiného něž že dělají, co jim jiní předkládají, že by měli dělat: poskytovat svátosti, číst z duchovních textů, prosit a to je asi tak u většiny všechno.

Když vidíme z Oblačné Hory, je nám líto těch bytostí, které šlapají po sobě a po druhých. Co ještě dál s tím dělat?? To šlapání po sobě a druhých je rovno chování, které je esenciálně (principielně) v rozporu s Naší Plností zjevenou v Desateru Přání z Oblačné Hory (následuje posvátný zpěv posvátných bytostí něco jako posvátný zpěv posvátných andělic/andělů).   

Po smrti dál pokračujete v existenci, smrtí Váš životní příběh nekončí, chceme Vás obejmout do Naší Náruče, ale respektujeme skutečnost svobodné volby v každém Vašem okamžiku, nikdy s ní ani s Vámi nemanipulujeme.

Pro některé bude věčným trestem to, že nikdy nepoznají povahu pravé reality a budou skutečně kam vítr, tam plášť. (Oni sami si tomu svobodně proti sobě zabrání, budeme s nimi jednat tak: vždyť jste měli uši k slyšení, oči k vidění, hmat k hmatání, čich k čichání, chuť k chutnání, mysl k myšlení apod. ) (následuje zvuk v podobě slov: To je věčné a nekonečné oslavení posvátné pravdy, óm, óm, óm, óm, óm.).

Hitlere, chápu tvoji averzi ke společnosti, jeden z faktorů bylo tvoje trpké dětství, kdy jsi byl přehlížen a peskován.

Drákulo, přeji ti tvou ženu, ke které to tak cítíš.

Mafiáne               , pojď ještě dnes k Nám do ráje, hlavně kvůli tvému trpkému dětství.

Vaše (a Vám se zcela darující) Pětice...AdonajeElohima/ElohimaAdonaje.