Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdraví2

Energetické cvičení

Návrat k jaru - výživa ledvin dechem

Příprava: Postavtese rovně, nohy spočívají rovnoběžně na zemi rozkročeny na šířku ramen. Ruce visí volně podél těla. Uvolněte svaly a dívejte se rovně před sebe. Představte si, jak jste mladí a svěží, usmívejte se přři té myšlence ( představa, která zůstává představou), harmonicky se nalaďte.

Cvik: Zhluboka se nadechněte a při výdechu volně poklesněte v kolenou, trup však bude vzpřímen. Během výdechu ještě jednou vědomě uvolněte všechny svaly a začněte poté od kolen vzhůru a pak zase dolů komíhavě rozkmitávat své tělo. Plosky nohou se přitom budou pevně opírat o zem a nohy budou jako pružiny zachytávat komíhavý pohyb těla. Vlnivé kmitání vychází od kolen, ramena však při něm nesmějí být napjata ani vytažena vzhůru. Nepohybujte úmyslně rukama; až se vaše tělo uvolní, samy se ke kmitavému pohybu připojí. V žádném případě se nepokoušejte při tomto pohybu ovládat dech, také on se přizpůsobí rytmu sám.

Proveďte 164 těchto kmitavých pohybů.

Pozor: Toto cvičení není vhodné pro těhotné ženy, a to bez ohledu na to, v jakém stupni těhotenství právě jsou. Rovněž ženy, které právě prodělávají menstruaci se silným krvácením, by si měly tento cvik odpustit.Zakázán je také po větších operacích, zejména v abdominální oblasti, a během šestinedělí.

2. průběh cvičení:

1. po cvičení na rozechvění meridiánů rozkročte nohy na šířku ramen a tělo držte vzpříma. Hmotnost přeneste na chodidla, kolena mírně pokrčte a uvolněte tělo.  Paže volně visí po stranách. Ústa se mírně usmívají, střed obočí je uvolněný.

2. Nyní střídavě otáčejte ramenní klouby, abyste uvolnili svalové napětí v hlavě a ramnnou tak, aby vytvořený nový proud energie mohl volně proudit od ramen nahoru k šíji a odtamtud dál do mozku a opačně...

3. Pravé a levé rameno střídavě opisují 18 kruhů v pořadí dopředu, nahoru a dozadu. Ramena vždy musí opsat celý kruh.

4. 2. průbeh cvičení zopkaujte 18 krát i v opačném pořadí.

5. Použijte celé tělo k tomu, abyste obě ramena uvedli do kroužiového pohybu, který  zase uvede do pohybu obě paže, Při zvedání ramen se paty mírně pozdvihují s sebou (s pravým ramenempravá pata, s levým ramenem levá pata). Trvalým otáčivým pohybem trupu se stlačují vnitřní orgány, takže mohou vytlačovat spotřebovaný kyslík  a přijímat čerstvý.

Doporučení: Po každém takovém energetické cvičení* použijte k uvolnění cvičení na rozechvívání meridánů rukou a po rozvedení nově získané svaté energie i po těle cvičení na protahování celého těla.

Další upozornění: Během otáčivých pohybů2. cvičení nemusíme uvědoměle dýchat. Tlak , který vzniká otáčivým pohybem trupu, vyvolává spontánní dýchání.

Začátečníci by se neměli při tomto cvičení nadbytečně namáhat. Ramena ovšem vždy musí opsat celý kruh. Když budete toto cvičení dobře ovládat a vaše tělo se přizpůsobí , můžete použít více síly a opisovat rameny větší kruhy.

trvání obou průběhů: u mužů 15 a u žen 10 minut

Cvičení : vzývatel/ka Boha/Bohyně..

tj.  ik aktivaci sedmi žláz, lymfatických žláz a nervové soustavy

trvání: 5 minut

Upozornění: Cvičení provádíme až na úrovni*.  Po každém takovém energetickém cvičení je potřeba použít k uvolnění cvičení na rozechvění meridiánů rukou, k rozvedení nov získané svaté energie i po těle  cvičením protahováním celého těla.

Pozor: cvičení vzývatel/ka... otevírá vegetativní nervovou soustavu a tzv. třetí oko (mezo obočím uprostřed těla).

Průběh cvičení:

1. Rozkročte se na šířku ramen - u začátečníků je povolen i širší postoj - a udělejte dřep. Přitom přitiskněte lokty mezi kolena a dlaně spojte jakop při prosbě.

2. Chodidla musí stát celou plochou na zemi, nezvedejte paty.

3. Při nádechu odtlačujte lokty kolena od sebe;při výdechu uvolněte tlak loktů a uvolněte se.

4. Při každém nádechu napnměte PC-sval; jazyk přitiskněte na patro. Při výdechu ústy znovu uvolněte PC-sval; jazyk opřete o dolní řadu zubů.

5. Každým posuvem loktů proti kolenům a současném napínání PC-svalu je svatá energie také  z pohlavních žláz vedena nahoru k hlavě.. a zásobuje i mozek životadárnou míšní tekutinou. . (a opačně ..od hlavy až dolů )

xcvik

Postavte se vzpřímeně. Vaše nohy jsou paralelně vedle sebe a na šířku kyčle od sebe, kolena jsou lehce pokrčena. Položte obě dlaně k sobě, bve vzdálenosti asi 50 centimetrů před hrudníkem. Na několik sekund soustřeďte pozornost do středu svého těla...

xcvik

Při tomto cviku si najdeme pohodlnou polohu - buďto vstoje, vleže nebo v sedě. Nohy máme lehce napjaté, prsty si zakryjeme oči a palci si ucpeme uši. V této poloze by měl cvvičící bez jakéhokoli pohybu setrvat přinejmenším 3 minuty (pokročilí až 30 minut). Dech postupuije do břícha rovnoměrně a klidně. Pozornost se zaměřuje na opakování událostí, které se za onene den přihodily, a nakonec se plně soustředíme na procesy probíhající v našem vlastním těle (později na pocity a - v případě pokoročilých - mentálníprocesy. ) Na veškeré myšlenky, které nám vyvstanou v mysli- zvlášť to platí pro počitky vzrušivé či smutné - bychom se měli snažit reagovat okamžitě pozitivním postojem a radostí ze cviků.

Možné chyby: Takřka se nedají udělat u tohoto cviku chyby, začátečníci by sui však měli vštípit několik bodů: Dýchání má zůstat rovnoměrné a klidné. Během cvičení bychom se neměli hýbat, dokonce ani když se potřebujeme podrbat nebo se podfívat na hodinky (v krajním případě si sebou vezmeme přesýpací hodiny, ale vnitřní hodiny jsou v člověku přesnější, než bnychom si mohli třeba myslet. Jde o to, nalézt klid. Vyloučením rušivých podnětů z okolí dochází u začátečníků častok poruchám rovnováhy, pokud cviky provádějí vstoje, a musí tudíž cvičení přerušit. Měli/y byste se proto rozhodnout prom pozici vstoje nebop vleže (kdy ovšem zase hrozí nebezpečí usnutí.)

xxcvik dlaně k sobě v prosbě a pohyb bokem na opačnou stranu než jdou sepnuté ruce v...(nádech do strany když jdou ruce/boky, výdech při zpětném pohybu)

 xxcvik ležatá osmička před hrudí

xxcvik vytahování ramen nahoru a ze špiček na paty...

xxcvik přijímání nektaru a polykání

xxcvik poklepání na lebku

xxcvik přitahování slunce a měsíce: prohrabování rukama před rameny

xxcvik navíjení hedvábného vlákna -jednou rukou i obouručně:

*xxcvik

roztahování rukou až k horizontu/překlápění dlaní/hřbetu ruky v prosbě/ách,

xcvik

Přitáíhnout ruce vzpažené k ramenům (svatá energie nebe), vytočit vně (bytost) a spustit dolů (svatá energie země) a zpět nahoru...

xcvik

všemi prsty druhé ruky chytáme postupně jeden prst po druhém opačné ruky třeba od palce nebo malíku a pak ruce vyměníme

cvik napínání luku:

Výchozí pozice: stůjte zpříma.

Způsob provedení: 1.Udělejte úkrok do strany levou nohou a pokrčte obě nohy (pozice jezdce na koni). Zkřižte předloktí na úrovni hrudi. Pravá paže je vepředu. Natáhněte levou ruku doleva s ukazováčkem směřujícím vzhůru. Palec odtáhněte, ostatní prsty jsou ohnuté. Otočte hlavu doleva a dívejte se na levý ukazovák. Současně sevřete pravou ruku v pěst a natáhněte ji doprava v úrovni ramene s ohnutým liktem, jako byste napínali luk.

2. Vraťte se do výchozí pozice.

3. Opakujte cvičení s výměnou stran.

4. Vraťte se do výchozí pozice.

Opakujte tyto pohyby několikrát. Můžete je rovněž sladit s dýcháním: vdech při natahování paže do strany, výdech při návratu do původní pozice.

cvik přést nit:

v sedu...i...

cvik létání k obzoru:

paže rozpažené přitahujeme před sebe k sobě ( s nádechem) a zpět do rozpažení (s výdechem)

 cvičení převzaté z čínského cvičení původně vojenského

cvičení *cesta odpočinku

1. Ohněte a vytočte tělo, pevně se držte hole.

2. Předkloňte se a dotkněte se dlaněmi země. Zvedněte bradu co nejvýše.

3. Klekněte na zem a protočte tělo.

4. Sedněte si na zem s koleny přitisknutými k bradě a sevřete obě kolena rukama.

5. Nechejte obě ruce viset přirozeně dolů a nohy pokrčte lehce v kolenou.

6. Stůjte s koleny lehce pokrčenými a s rukama nataženýma. Jedná se o cvičení posilování svalů dolních končetin a léčení chorob v kolenou.

7. Stůjte zpříma. Upažte dlaněmi vzhůru, roztáhněte hrudník.

8. Stůjte zpříma v předpažení s dlaněmi  dolů.

9. Stůjte zpříma s pažemi vzpaženými zevnitř - jako když pták roztahuje křídla.

10. Stůjte zpříma s pažemi vzpaženými směrem dozadu, roztáhněte hrudník a hluboce dýchejte.

11. Stůjte zpříma s pažemi zkříženými nad hlavou.

Toto cvičení můžeme vědecky využít a navrhnout relaxační a rehabilitační cvičení pro různé věkové skupiny obou pohlaví a pro posilování různých částí těla.

cvičení *cesta aktivace

cvičení * osm kusů*brokátu, *cvičení svalů a šlach  horních a dolních končetin 

držení hory Khunlun oběma rukama (...stiskněte zuby lehce ..a poklepání ukazováčky na lebeční kosti), dýchání se zaťatými pěstmi(při nádechu pěsti zatnuté a při výdechu pevněji a opačne nejen dech)

cvičení* dao:

cvik1.: ohněte a vytočte tělo, pevně se držte hole, cvik2.: předkloňte se a dotkněte  se dlaněmi země, zvedněte hlavu co nejvýše...

cvičení s * mudrami a *body

*cvičení bytost a strom

pozn.cvičení pravé (i jógy)

pozn. *bytosti v *umění

pozn. jazyk na horním patře a

pozn. vztah/y orgánů, chuť se slezinou..

pozn.  Milovaní/é přátelé/přítelkyně Boha (Bohyně..) ..a strom, který roste z hory Cinaj, produkuje olej a koření  pro ty, kdo jedí ve smyslu*. Protože olivový olej je vynikajícím kořením ve smyslu*. A Bůh (Bohyně..) ho nazval Požehnaným Stromem. ve smyslu*.

pozn. Bodování bodu Zhong wan (PS14):

pacient leží na zádech, léčící mu ukazovákem a prostředníkem jedné ruky stimuluje bod Zhong wan (PS14) bodováním tak, že prostředník nahmatá bod Zhong wan (Ps14) lehce se ohne, konce obou prstů se spojí a postupně tlačí s přibývající silou. Až uslyší kručení žaludku, je možné techniku přerušit. Bodování bodu Zhong wan (PS14 posiluje slinivku a žaludek, posiluje energii žaludku. viz*

pozn. Cvik vejce…: kruhy ..rukama od …špiček prstů a pat do stran nad… hlavu a zpět (po stranách i ve střední linii ) s nádechem i výdechem ..způsobem/způsoby* (doplněný..)

pozn. , jako symbol, jako řeč ..duše

 

Příprava…čaje…zpěv *např. manter*…rozdílné způsoby přípravy složek…např. jedna je nálev, druhá převařená, třetí…v páře… nakonec např. se slijí dohromady nebo….aktivní a neaktivní látky…i ředění*/               *...energetizace, informace, požehnání, atd.*

...cvik...sliny v ústech...kroužit...a polknout a opakovat...

cviky-hra pěti zvířat* (Chua Tchuo*)...medvěd: paže ohnout v lokti, ramena rovně, dlaně dolů, sevřít dlaně trochu silou v pěst, nohy povolit v kolenou, houpat se do stran a pak vyskočit a dunivě dopadnout a opakovat...

masáž ...nohou od kotníků až po slabiny, prsty u nohou(pohybovat, dotknout se jich prsty rukou/y), obě hrany přejet masáží (vnitřní hrana třeba po dráze odpovídající páteři s masáží kotníku, lýtek...), masáž chodidel, předchozí obdobně na rukách, masírovat břicho obojím směrem kolem pupku,ve vzpřímeném stoji předpažit a při výdechu nechat klesnout paže podél těla a uvědomte si směřování nejen noh...ke slunci a měsíci, hvězdám...; napodobte medvědí tanec: opíráme se o špičku pravé nohy, levá zůstává stát pevně na zemi, a otočíme se na pravou stranu...na konci pohybu vydechneme. cvičení sestává z otáček z jedné strany na druhou v bocích tak, jak se otáčíme na lyžích. Ale pomalu a ohýbat se jako medvěd.); ...je večer a udělám želvu: při výdechu zvednu lehce ramena a hlavu stáhnu lehce vzad, zopakuji znova.Uvolnění*. ...je noc a udělám: uvolním se, ruce na vnjší straně boků jedou od stehen až ke kotníkům (žaludek, močový měchýř, žlučník...*.)

vlnka: ruku před tělem pohybuji dlaní nahoru směrem nahoru, ve výši ramen odtrčím dlaní za rameno až do natažení, dlaní dolů pohybuji směrem dolů, u boku směřuji dlaní nahoru ve vzdálenosti pěsti od těla)

*       integrovaný/é styl/y*:                                                                                                  : ve vztahu,

posilovací cvičení xy: na jednu nohu pokrčenou dopředu, druhou nataženou dozadu a stát tak dlouho - podle výdrže

cvičení na rovnováhu: jedna noha pokrčena, stehna kolmo k tělu, noha mírně na stranu, střed břicha rovně, jak  při otevřených očích tak i zavřených

Zhan Zhuang Gong* doplněný o*:

zažínáme v pozici Wu-ji (prázdnoty Ducha*): ruce volně na stehnách, pak držím plynule nebo postupně jakoby balon v pozicích od chodidel až do spodní části břicha, pak rozevřít ruce-dlaně dolů blízko boků( jako stání v říčním proudu),poté ruce přecházejí v balón před břichem…plynule nebo v setrvání v jednotlivých pozicích až před hruď), poté ruce rozpažit (symbol tau, T…) a můžeme ruce předpažit k sobě a zase rozpažit plynule (jako plynutí na oceánu horizontu-obzoru…), poté balon před krkem plynule nebo v setrvání v jednotlivých pozicích od krku až po temeno hlavy, pak ruce rozevřít nad temenem a pak vypinknout balon až nahoru, případně podržet v balon v nejzazší poloze ( a pak třeba vypinknout balon)…balon se vrací třeba dolem, chytnu ho na úrovní chodidel a znovu postupně nebo v setrvání projedu až nad hlavu, třeba zpět a vypinknu dole…vraátí se nahoře…nahoře vypinknu a stáhnu dolů, …dole vypinknu a vytáhnu nahoru…stáhneme (a vytáhneme)…ruce jako při prosbě* …zakončíme v pozici WuJi…

...nebo postupujeme od pozice/ic pod chodidly...

...nebo postupujeme odshora (od hlavy/nad hlavou)...mezi jednotlivými drženími balonu mohou být pozice (například) dlaněmi od sebe...

masáž bodů* na svalech a krouživá masáž oběma směry po obou strach páteře sestupná, vzestupná oběma směry*…chrám*…spánek a léčivá voda omývající sochu/y…

čutac (incký chléb-, skořice, anýz; máslo, cukr), Titicaca-jezero s přístavem Puno, …na …čele,první člověk inka (M. K.)* rákosové ostrůvky isletas a totori:kusy rákosu a listů…

principy* (za přechází v ...kvantity*, kvality*..., sobě si.... ;B*. …pohni…i bodem*,bytost*/člověk*/jsoucno*/* vystoupil-a-o          */sestoupil       *,        )

*:červen-é-á-ý-    , bíl  á      , červenobíl   á        a…       *

...kráso lásky, (smiluj se nad námi, oroduj za nás, u/k B.*/       *nám smilování vypros,nás doveď, nás doprovoď...)...y,

 

text* a

zjevení* a

dej mi vodu třeba do dlaně, pokud je to vůle...a...

...zvítězit tělem, duší, duchem...celou bytostí...

 

 

…Uprostřed závratí sluncem  prosvícených vstupuješ(stoupáš/sestupuješ)  do ticha cestou spravedlivých, blahoslavených, osvícených, blažených, požehnaných,  milosrdných…* a kdo…, přijde ke Mně*.
…vědomí, co ještě…*

          diskotéka i kluby: podle Boha/Bohyně...

*

B. G. :  A každý .. bude sám sobě lékařem....

 

 

…A v dynamické podobě*…
…tak jako *…laně …po vodách bystřin, tak…duše (bytost má) po Tobě, B.*/*: voda je jakoby pojítkem mezi nebem a zemí, …vlastnosti,…mlha/y nejen Avalonu-../Blaníku-../Hor-y/Oceánu-ů/Řek-y/*, element vzduchu ve vodě:jezy, např. proudící voda je živá, fyzikálně i biologicky má jiné vlastnosti: proudící například nezamrzá, nerozmnožují se v ní určité řasy, atd.*: uvolní se svaté duchovní nejen síly/svatá duchovní nejen síla
*…Voda nad klenbou a země se …vynořila z vody a* …Duch nad vodami a hloubka…*
svat   á …Tváři, zcela milující a zcela žehnající, prameni…é …(útěchy*), smiluj se nad námi.  
*
*celé(á) nebe a celá(é) svatá(é) země jsou plny Tvé* slávy,...na výsosti-ech(svatého Ducha) a hlubině-ách (svatého Ducha)*......už nebudu jíst a pít než v království…(toto je ta nová smlouva zpečetěná mou krví…to …na památku)*

jen Beránek,

 

*…kvanto-a…*

...A...*

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář