Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ty jsi pravé Keltství...

nebe a země se nejen za deště spojí...

 ...ozdobou/ami z pravé ..platiny...

 

pro mládí: březový ..čaj (nepít příliš dlouhodobě): podle *

 

Jsem Hospodin*, váš/tvůj Bůh*, ...já vás/tě posvěcuji...     ..

...nyní s kánoí svou pluji, svět širý...pozdravujeme tě sluncem i měsícem...vedla (i) do samot, kde jelen či kolouch stál a já rostl v muže/a já rostla v ženu...a nyní stoupá k nebi...ó    * i v lesích a na vodách jsi živ... v každém kaménku a v každé skále...zatajený i odkrývající...

 

jako studánka

*:Bohyně/Bůh JHVH : Duch, Dítě, Syn, Dcera, Otec, Matka, Chlapec, Dívka, Muž, Žena...(atd. podle*)
*    ů...J, (...o... ,) M...V                       

 

Ochrannýpás si spřádám

z devíti vláken života:

z pokoje mysli,

 z pravdivých slov,

příhodných skutků,

přínosné práce,

zdravého ..těla,

kurážné mysli,

čistého srdce,

moudrého a rozumného,

svatého ducha.

Devět vláken ve svém pásu,

kamkoli jdu, sobě nesu.

Kéž jsem požehnán/a ..silným svatým ochráncem*,

dárcem* (i) léta,

strážcem* hvězdy (i) denní,

po celý (nejen) tento den.

k*: i ..silnou svatou ochránkyní/dárkyní/strážkyní..

Bože, dej radost (i) mým krokům...

Ochranný pás si spřádám

z devatera mocí devatera stromů:

silného dubu,,

přímého jasanu,

panenské břízy,

odolné olše,

jasného buku,

skvělého jilmu,

lítostivé vrby,

odolné cesmíny,

věčného tisu.

(Těchto) devět stromů, obklopte mě,

devět svatých mocí, uchraňte mě,

zpívejte mne ..letní píseň.

Kéž mě požehnání

vládkyně* zářivých dveří,

vládce* statečného srdce

provází...

 

Píseň

Vládče/kyně* stvoření,

léčivá vodo z požehnaných studnic,

bujnosti mládí,

stěhovavých husí táhlý křik,

přístave na konci cest dalekých.

 

Otevírání svátku

Vládkyně* země, otevři bránu,

vládče* lesů, přistup blíž.

Vítám tě, přehojné slitování,

vládče/kyně* podzimu, Podzime, vstoupit smíš...

Cestuješ světem s ovocem a zrním,

s kvasem a chlebem přicházíš.

Budiž požehnán, svatý čase svátku...

krmíš nejen duši,

z hlubin do výšin, z výšin do hlubin,

do srdcí...

 

Lunární meditace pro

Věci inspirující.

Vzpomínky na hry nejen dětské.

Dary jara.

Vaše příbuzenství...

Meditace o pravdě.

Oblíbený příběh.

Pohostinnost a přátelství lidí spřízněného ducha.

Požehnání ohně.

Výhled z oken inspirace.

Spirituální pouť.

Boží paměť.

Pozvání pravých snů.

 

Sluneční meditace ..pro

 

Pozn. k *: něžné/ho bílé/ho holuba/holoubě..*

Stelu si postel

ve jménu *..Otce, Syna a Ducha svatého,

ve jménu noci kdy jsme byli/y počati,y/narozeni,y/pokřtěni,y/,

ve jménu každého svatého dne,

 ve jménu každé/ho svaté/ho anděla/ice.

Kristus Kristus se mnou, přede mnou, za mnou,

vedle mne,

ve mně, u mně, nade mnou,

Kristus Kristus když lehám/sedám/vstávám/,

Kristus v srdci každého svatého,kdo na mne ...myslí,

Kristus v ústech každého svatého , kdo o mně ...mluví

Kristus v očích každého, kdo na mne ...hledí,

Kristus v ušíchkaždého, kdo mne ...slyší...

Posvátné a mocné středy

Tance ročních období

Vesmír vzniklý ... a zprostředkující nejen děje...

Žehnání milenky:

 

Žehnání milence:

Jsi hvězda každé blahé noci,

jsi záře každého rána,

jsi příběh každého svatého hosta,

jsi pověst každé posvátné země.

 

Jsi jádrem mého srdce,

jsi tváří mého slunce a mé luny,

jsi harfou, cyterou mojí hudby,

...

 

Panno Marie dobrotivá,

stůj při mně,

Marie, Michaeli a svatá Brighid (Brigito),

vy všichni při mne stůjte.

Požehnání anděla strážného:

Bytosti Jasu, Příteli Světla,

z požehnané říše Boží lásky,

obestup mě laskavě, obejmi mne sladce,

střež moji (i) duši

(i) dnešní den a noc.

Buď hvězdou, kterou vést se nechám,

hvězdou , co svit dává

horám i řekám

mou loď veď všemi vodami

do klidného přístavu.

...a zakotvení.

Požehnání pravých Keltů:

V míru srdce zůstaneme,

ruku v ruce setrváme,

Bože v 

I v architektuře...inspirace...Keltská zahrada a domek...

Požehnání příteli/přítelkyni skrze   Boha:

Síla havrana budiž s tebou,

síla orla budiž tvou,

síla lva budiž tvou,

(...* budiž tvou,)

síla Boha budiž tvou,

síla Matky*, Otce*, Dítěte*, Ducha*,

chlapce*, dívky*, ženy*, muže*, syna*, dcery*...

síla předků*, potomků* i současníků*...

...Jakubovu, Josefovu, Václavovu....

Síla vánku budiž tvou,

síla měsíce budiž tvou,

i síla slunce.

Síla klidného moře budiž tvou,

síla země budiž tvou,

i síla nebe.

Laskavost moře budiž tvou,

laskavost země budiž tvou,

i laskavost nebe.

Ať každý den máš radosti plný,

také plný úcty, důstojnosti a něhy. 

Požehnání klidu:

Klid a mír, něžnou bílou holubici tobě,

Klid a mír, jemný déšť tobě,

klid a mír, odplouvající vlnu tobě!

Klid a mír, bělavý východní vítr tově,

klid a mír, zlatavý západní vítr tobě,

klid a mír, modrý severní vítr tobě,

klid a mír, duhový jižní vítr tobě!

Klid a mír, ryzí červeň plamene

Hospodinova nespalujícího ohně tobě,

klid a mír, zlatavost slunce tobě,

klid a mír, stříbrost měsíce tobě,

klid a mír, ryzí zeleň trávy tobě,

klid a mír, hnědost země Tobě,

klid a mír, ryzí modř nebe tobě!

Klid a mír plynoucího vzduchu tobě,

klid a mír klidné země tobě,

klid a mír spícího kamení tobě,

klid a mír ...pastýře tobě, 

klid a mír putující...pastýřky tobě,

klid a mír Kup/y hvězd tobě,

klid a mír (i) syna a dcery míru tobě,

klid a mír ...srdce ...Mariina tobě,

a od svaté Brighet (Brigity),

Paní Pláště, Paní Beránků,

klid a mír, klid a mír!

 

*Hospodin Bůh       ..  

 

 Vzešel/vzešla jsem z devatera prvků:

ze svatých ovocných stromů, z rajského ovoce,

z petrklíčů a horských kvítků.

z květů Božích stromů a keřů,

z kořenů posvátné země vznikl/a jsem,

z květů sedmikrásky,

z vod deváté vlny...

 

¨Vstávám dnes

mocí lásky svatých cherubínů,

ve společenství svatých andělů,

ve ... sdílení se svatými nejen archanděly,

s prosbou svatých praotců i pramatek,

v moudrosti a rozumnosti, svatosti Božích proroků/yň,

naslouchaje sdělení skutečných apoštolů/ek,

s vírou a důvěrou pravých vyznavačů/ek,

činící skutky spravedlivých bytostí...

Vstávám... dnes  mocí nebes,

mocí posvátné země,

světlem Slunce, jasem Měsíce,

nádherou světla,

rychlostí vánku,

čilostí deště,

hloubkou moře,

stálostí země,

pevností skal.

Bože    Pane   , ...vzat ?

...i položil/pokládám/položím  .. 

Přišel jsem za tebou, venku ač sněží,

přišel jsem, venku ač chladně je,

otevři dveře, viz: v mokrém sněhu

tají mé šlépěje... 

(Lidová píseň z jihu Číny, Přišel jsem za tebou...)

 

...tu na loutnu zahraji tiše,

tu sobě zahvízdám.

Kdo řekněte lidé, kdo ví,

kde v bambusu sedím ...

a na východ srpečku luny

bambusem pozírám?

Wang Wei, V bambusovém háji

 

Zaslech jsem divoké husy...

Domov je tam,

daleko tam,

mělo bys domů,

zbloudilé srdce!

Za cizí noci,

v podzimním dešti,

když nejvíc studil

smutku chladný van:

ve vysokém domě svém zaslechl jsem

křik divokých husí.

 

Právě přilétly.

Wei Jing-wu, Zaslech(l) jsem divoké husy...

 

 Hláď vodní šedá (bronzová) v dálku rozlitá,

volavka nad ní krouží stříbřitá.

Na hrázi stojím oči rukou stíně.

Dívám se tiše po krajině.

 Básník Li-Po, Volavka stříbřitá

 

Náhledy fotografií ze složky Fotky

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář