Jdi na obsah Jdi na menu
 


..

*...spatřily (*..spatřila..dálava, končina..národ...*) všechny (nejen*) dálavy* (*/končiny*/národy*/*) nejen ..Země*, ..nádheru(y)* naší *..Bytosti* (*naší..Bohyně*/našeho ..Boha*)*.

* ...tak jako prahne(ou) ..laň/laně po vodě(ách) bystřin(y), tak prahne(ou) má(é/í) (celá(é)) bytost(i*)..*.. těl/o(a), duše(í), duch(a/ů/ové) po Tobě B. *

Hnětení bodu Zhang men (Ž 20)*:

Pozice léčeného je stejná jako u předchozí techniky, léčící ohne prsty obou rukou v napolovic sevřenou pěst, palce budou nahoře, ukazováky obou rukou hnětou bod Zhang men (Ž20), aby povzbudily qi jater, zvýšily qi žaludku, celý postup několikrát opakujeme.

Magnetizování*: nejprve (nabiti* (*..zemskou* i nebeskou*):  buď ve stoji s pokrčenou přední* nohou-(při odpovídajících* cvičeních* vždy nohy cca* na šířku* pánve/ramen rovnoběžně*, koleno vně a minimálně nad pokrčená noha- koleno nad špičku chodidla, ruce prstů ..nohou skrčené, špičku jazyka na horní patro, při všech *..cvičeních: v prosbě v souladu s Tebou, B.*), ve stoji vzdálenosti rovnoběžných nohou na šířku ramen a pánve, pro obojí ruce nejvíce nahoru, dlaně k sobě/od sebe např. na 1/2 doby nebo do maximálních poloh otáčíme, přitom sevřené svalstvo pánve, hráze, konečníku; při tomto sevřeném svalstvu také ohnutí ruce se dotýkají špiček chodidel; ruce od sebe k sobě, vytvarujeme balonek, dlaň na hřbet druhé ruky, oběma způsoby z místa na d hlavou/pod chodidly projíždíme nahoru/dolů v ose i do stran a za...*, dále od pupíku spirálu do polohy vně břicha a zpět, vyměníme dlaně a opět např. opačnou spirálu vně a zpět, nakonec cvik s ležatou osmičkou dlaněmi před hrudníkem - tělem (mezi dlaněmi vnímáme balonek) dlaněmi/otáčíme se do stran a na tu stranu, na kterou jdeme noha na špičku, druhá na patu, pumpujeme 8x, pak mezi dlaně dýchneme...při prosbě: v souladu s Tebou, B.*) ovíváme od místa nad hlavou/pod chodidly směrem dolů/nahoru (..podél rukou k dlaním nahoru a pak od dlaní dolů..) a pak projíždíme ve vzdálenosti *.. od těla*. (například každé ovívání* a projíždění*.. 10x..*).

na začátku magnetizování *může být připojeno i tření rukou (hřbetů i dlaní) a obdobně i chodidel; držení prstů-mudru*lze také obdobně nahoru, dolů nebo v pohybu*...*;

*sestava cviků*: 

ruce nahoru (nádech) a dolů vně těla a v ose těle do gesta prosby* (výdech), oběma směry rukama tj. každým směrem 4x; jezení/pití/..* například *...i Kamene mudrce/ů a rozumáře/ů, z kalicha sv. Grálu...*, ruce před ústy a pozřeme to*; ruce před tělem na úrovni hrudi, do gesta prosby*, a vedeme je do strany do max. polohy přitom do strany do maximální polohy vedeme opačný bok, nádech do strany, výdech do osy (vedeme ruce..8x); v poloze jako při odpovídajících* cvičeních nohou, jazyka, prstů nohy.. dále dlaně na stehna a výpon na špičky nohou a dolů na paty přitom opíšeme kruh/elipsu rameny , 8x;  dále cvičení popsané výše - s ležatou osmičkou 8x na obě strany; zakončíme cvičením návrat jara (posílení ledvin) 164 kmitavých pohybů v poloze odpovídajících cvičení (pokrčení kolen, sevření prstů nohou, jazyk na patro, kolena minimálně nad špičky nohou, kolena vně, chodidla cca* rovnoběžně* na šířku ramen/pánve), dlaně rukou spuštěných třou o stehna, komíháme nahoru a dolů, dýcháme přirozeně*). To vše v prosbě*.

Cvičení daoyin*:

Cvik 1: ohněte a vytočte tělo, pevně se držte hole.

Cvik 2: Předkloňte se a dotkněte se dlaněmi země. Zvedněte bradu co nejvýše.

Cvik 3: Klekněte na zem a protočte tělo.

Cvik 4: Sedněte si na zem s koleny přitisknutými k bradě a sevřete obě kolena rukama.

Cvik 5: Nechejte obě ruce viset přirozeně dolů a nohy pokrčte lehce v kolenou.

…*

Cvičení I-ťin-ťing*:

Pozn. Každý cvik začněte tak, že se díváte přímo před sebe, máte lehce stisknuté zuby, nepatrně pootevřenou pusou s jazykem opřeným o horní patro. Nevyvíjejte žádnou sílu, nevypínejte hrudník, ani nezvedejte ramena. Stůjte vzpřímeně. Dýchejte přirozeně. Koncentrujte svoji pozornost na pupek a polkněte sliny, když je nutné, buďte uvolnění. Tyto skutečnosti uskutečněte během  celého cvičení. Základním rysem tohoto cvičení je,  že v každém cviku jsou zapojeny dlaně. Na začátku může být každý pohyb prováděn 8x až 9x. Po určité době může být zvýšen počet sérií na 30 a více podle kondice cvičence.

Cvik 1: Dýchání se zaťatými pěstmi*

Základní pozice:  Stůjte rozkročeni na šířku ramen. Zatněte obě pěsti s hřbety dopředu a s palci lehce stisknutými proti stehnům.

Způsob provedení:   dýchejte jemně břichem. Při nádechu se břicho vyklene, při výdechu stiskněte pevně obě pěsti. Když znovu vdechujete, nechejte pěsti  zatnuté a při výdechu je stiskněte pevněji než předtím. Opakujte.

Cvičení Pa tuan tin* – 8 kusů brokátu*

První část sestavy:

Cvik 1: Držení hory Kchunlun* oběma rukama*

Uvolněte si oděv. Sedněte si rovně  na rohožku, koberec nebo ručník s nohama překříženýma, pravé lýtko přes levé, chodidla otočená nahoru. Uvolněte celé tělo a koncetrujte mysl, dívejte se  přímo před sebe. Stiskněte zuby lehce 36x se špičkou  jazyka na patře a krátce (podle individuality*) si odpočiňte. Pokud máte plná ústa slin, polkněte je hlasitě natřikrát. Potom si zakryjte uši dlaněmi, prsty roztáhněte do vějíře. Položte ukazováčky na prostředníky a zlehka jimi 24x zaťukejte na zadní část hlavy. Zhluboka dýchejte, klidný a pomalý je nádech i výdech. Nedotýkejte se hlavy prsteníky a malíčky, abyste netlumili zvuk. Soustřeďte se na něho a na vibrace v hlavě.

Cvik 2: Otáčení nebeského pilíře.

Zjednodušený* tchaj-ti-čchüan*

série I

Cvik 1 : výchozí forma

  1. Stůjte přirozeně, nohy jsou rozkročeny na šíři ramen, prsty směřují dopředu, paže visdí přirozeně podél těla. Dívejte se před sebe.

Pamatujte: hlavu a krk držte zpříma, brada je lehce zatažená, nevystrkujte hruď, ani nezatahujte břicho, přitom jsme uvolnění, bdělí.

  1. Zvedněte paže pomalu dopředu a nahoru do úrovně ramen, dlaně směřují dolů.

  2. Trup držte zpříma, pokrčte kolena a zároveň jemně tlačte dlaně dolů, současně s pohybem loktů. Dívejte se před sebe.

Pamatujte: Mějte ramena a lokty spuštěné, prsty lehce ohnuty, hmotnost těla je rozložena rovnoměrně na obě nohy. Při pohybu dolů je oblast pasu uvolněná, hýždě lehce zatažené. Spouštění paží musí být v souladu s pokrčováním kolen.

Cvik 2: rozčesávání hřívy divokého koně*

…*

Relaxační cvičení: Lehněte si na záda, hlava na polštáři, paže leží pohodlně podél těla, nohy jsou přirozeně natažené, oči a ústa lehce zavřené, zuby lehce stisknuty a špička jazyka se dotýká horního patra.Dýchejte pravidelně nosem, pomalu, plynule a tiše. A uvolněte postupně tělo…*

Masáže proti nachlazení*:

  1. Masáž rukou*

Výchozí pozice: stůjte zpříma  pažemi podél těla. Nohy jsou rozkročenyna šířku ramen. Provedení: ruce zvedněte k hrudníku dlaněmi  k tělu, levou přes pravou. Nyní mněte ruce tak, že levá  dlaň otírá hřbet  pravé ruky  shora dolů, pak pravá dlaň otírá hřbet levé ruky stejným směrem. Proveďte osmkrát. Vraťte se do výchozí pozice. Celé můžete opakovat*.

7. Lehký úder* na (nebo masáž) bodu zusan-li

Výchozí pozice : stůjte zpříma,  nohy jsou u sebe.

Provedení: A)Ukročte levou nohou na šířku ramen. Zvedněte paže nad hlavu do tvaru písmene V dlaněmi dopředu a vypněte hrudník. B)Ohněte se vpřed a dotkněte se prsty země. C)Znovu opakujte dotyk špičkami  prstů. D)Dejte ruce v pěst a udeřte na zusan-li, akupunkturní bod na levé noze, vnitřní stranou levé pěsti, pravá ruka směřuje ven.E) opakujte s pravou nohou a pravou pěstí. F)stejně jako bod d.G) stejné jako bod e. H) návrat zpět do výchozí pozice.

Pozn.: Zusan-li (bod na dráze žaludku) je umístěn cca 4 prsty pod kolenní čéškou, masáží bodu docílíme minimálně dlouhověkost*, *.

Všech 8 pohybů opakujte 4x.

Závěrečné cvičení*

Výchozí pozice: stůjte zpříma, nohy jsou od sebe.

Provedení: ruce dejte v pěst. Upažte a zvedněte lev stehno pod úhlem 45°. Koleno je ohnuté a lýtko uvolněné. Vraťte  levou nohu na zem a zkřižte pěsti* před břichem. Upažte a zvedněte pravou nohu. Nohu vraťte a zkřižte ruce před břichem. Opakujte pohyby na dvakrát osm dob. Při všech pohybech přirozeně a plynule dýchejte. Uvolněte svaly. Na závěr se vraťte do výchozí pozice také na individuální* dobu.

Masáž žaludku*

Pozice:  Cvičit můžete vsedě nebo v leže. Když sedíte na židli, držte trup zpříma, nevystrkujte hrudník, ramena uvolněte, oči upřete před sebe, chodidla opřete o zem na šířku ramen, prsty směřují dopředu. Když sedíte na posteli, pohodlně zkřižte nohy. Pokud jste nemocní, nebo příliš staří na sezení, můžete ležet na zádech s polštářem pod hlavou, oči upřené na špičku nosu, nohy u sebe a mírně ohnuté v kolenou, prsty obou nohou mírně vytočeny ven a paty se opírají o postel.

2) způsoby provedení*

a) masáž bodu zhong-wan*

Umístěte ruce tak, že jedna je dlaní na hřbetu druhé, obě spočívají na dolní části žaludku. Použijte prostředních 3 prstů obou rukou a vyviňte lehký tlak kruhovitým pohybem kolem bodů zhong-wan ve směru pohybu hodinových ručiček…*

Oční cvičení: 1. Zavřete oči, place položte na akupunkturní body jing-ming a stiskněte proti nosním stěnám lehce* z boku 4x8* stisknutí.

Mosazný muž*(WangWej)

B. způsobující *…nesmrtelnost* nebo dlouhý* život, vystupuje  z broskve ze stromu z rajských zahrad, tento strom plodí jednou za 3000 let. Také zpúsobuje *…manželství. Broskev je symbolem manželství, nesmrtelnosti nebo dlouhověkosti.

Klíč k *…nesmrtelnosti nebo dlouhému životu:

Jednou potkal cizinec na pobřeží 2x dvanáct velmi starých, ale stále *…silných, vitálních bytostí a zeptal se jich:

Jak to děláte, že jste se dožili takového věku?

První si pohladil vousy/   a řekl/řekla: Za celý život jsem se nedotkl/nedotkla alkoholu.

Po každém jídle se krátce projdu, připojil/připojila druhá.

Přidal/přidala se 3: Jím jenom zeleninu a jednoduchá jídla.

Čtvrtý/čtvrtá: chodím …pěšky, nevozím se.

Pátý/pátá mávaje cípem oděvu: sám/sama si peru, a i ostatní práce zastanu sám/sama.

Šestý/šestá předvedl/předvedla pohyb tai-tchi a vysvětlil/vysvětlila: toto cvičení provádím každý den.

Sedmý/sedmá si zamnul/zamnula nos a poznamenal/poznamenala: Otevřte okna a nechte proudit dovnitř čerstvý vzduch.

Osmý/osmá, růžovolící, poznamenal/poznamenala: Trochu* se opaluji v létě na slunci.

Devátý/devátá: Večer brzy do postele a ráno časně ven.

Desátý/desátá: jsem veselý/veselá po celý dlouhý* den.

..*

a                                                       ...vnímám, že dochází *              (a došlo* a dojde*) ...k ...rozhovoru* s Tebou*, B.*:

                                                                                                        *

 ...ti odpovím, ty se zeptáš, ty se zeptáš a ti odpovím, ...oba odpovíme a ...oba se zeptáme,... a       za       tím i v tom je:                                                                                                                                                                                     * 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář