Jdi na obsah Jdi na menu
 


cesta...

Sei gesegnet ohne Ende,

Heimaterde wunderhold!

Freundlich schmücken dein Gelände

Tannengrün und Ährengold.

Deutsche Arbeit ernst und ehrlich,

Deutsche Liebe zart und weich –

Mutterland,Vaterland, wie bist du herrlich,

Göttin*, Gott* mit dir, mein Österreich!

Gleiche Pflichten, gleiche Rechte,

Frei die Kunst und Wissenschaft!

Starken Mutes, festen Blickes,

Trotzend jedem Schicksalsstreich

Steig empor den Pfad des Glückes,

Göttin*, Gott* mit dir, mein Österreich!

Laßt, durch keinen Zwist geschieden, 
Uns nach einem Ziele schau’n, 
Laßt in Eintracht und in Frieden 
Uns am Heil der Zukunft bau’n! 
Uns’res Volkes starke Jugend 
Werde ihren Ahnen gleich, 
Sei gesegnet, Heimaterde, 
Göttin*, Gott* mit dir, mein Österreich!

*

Land der Berge, Land am Strome

 

1. Land der Berge, Land am Strome,

Land der Äcker, Land der Dome,

Land der Hämmer, zukunftsreich!

Heimat bist du großer Töchter, Söhne,

Volk, begnadet für das Schöne,

|: Vielgerühmtes Österreich :|

 

2.Heiß umfehdet, wild umstritten,

Liegst dem Erdteil du inmitten

Einem starken Herzen gleich.

Hast seit frühen Ahnentagen

Hoher Sendung Last getragen,

|: Vielgeprüftes Österreich :|

 

3. Mutig in die neuen Zeiten,

Frei und gläubig sieh uns schreiten,

Arbeitsfroh und hoffnungsreich.

Einig lass in Scwester/Brüderchören,

Vaterland, dir Treue schwören,

|: Vielgeliebtes Österreich :|

*

Země hor, země řek

 

1. Země hor, země řek,

Země polí, země katedrál,

Země kladiv, země s nadějnou budoucností!

Tys domovem velkých dcer a synů,

Lid nadaný na krásu,

|: Oslavované Rakousko :|

 

2. Divoce na tebe útočili

Ležíš v srdci pevniny

Jako silné srdce

Už od nejčasnějších dnů

zdviháš břemeno vyššího poslání

|:Statečné Rakousko:|

 

3. Svobodně a věrně

kráčíme do nových časů

Pracovití a plní důvěry.

Jednotně, sesterským/bratrským sborem,

tobě, Vlasti, slibujme věrnost,

|: Milované Rakousko :|

Polská hymna:

 

 

 

 

 

Das Lied der Deutschen

 

Einigkeit und Recht und Freiheit

Für das deutsche       

Mutterland,

Vaterland!

Danach lasst uns alle streben,

Brüderlich, schwesterlich

 mit Herz und Hand!

Einigkeit und Recht und Freiheit

Sind des Glückes Unterpfand:

Blüh im Glanze dieses Glückes,

Blühe, deutsches

Mutterland, Vaterland!

Píseň Němců

 

Jednota, právo a svoboda

německé vlasti!

O to se všichni snažme

Sesterským, bratrským srdcem a rukou.

Jednota, právo a svoboda

Jsou zárukou štěstí.

Rozkvétej v záři tohoto štěstí

rozkvétej, německá vlasti!

*

 

Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich, schwesterlich zusammenhält,
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt

Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang –
Deutsche Frauen , deutsche Männer

 deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang!

Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche

Mutterland, Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich, schwesterlich

mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand –
Blüh im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches

Mutterland, Vaterland!

*

Deșteaptă-te, române

*

Deșteaptă-te, române,

din somnul cel de moarte,

În care te-adânciră

barbarii de tirani

Acum ori niciodată

croiește-ți altă soarte.

 

 

Acum ori niciodată

să dăm dovezi în lume

Că-n aste mâni mai

curge un sânge de *roman.

Probuď se, Rumune

*

Probuď se, Rumune,

setřes ze sebe smrtelný spánek,

do kterého tě uvrhli

krutí tyrani.

Teď nebo nikdy

vezmi osud do svých rukou.

 

 

Teď nebo nikdy

dej světu jasné znamení,

že v tvých žilách pulsuje

krev starých *Rimanů.

 

Isten, áldd meg a magyart

Jó kedvvel, bőséggel,

Nyújts feléje védő kart,

       Ha küzd ellenséggel;

Bal sors akit régen tép,

Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép

A múltat s jövendőt!

 

*Őseinket felhozád

Kárpát* szent bércére,

Általad nyert szép hazát

Bendegúznak vére.

S merre zúgnak habjai

Tiszának, Dunának,

Árpád hős magzatjai

Felvirágozának.

 

Értünk Kunság mezein

Ért kalászt lengettél,

Tokaj szőlővesszein

Nektárt csepegtettél.

Zászlónk gyakran plántálád

Vad török sáncára,

S nyögte Mátyás bús hadát

Bécsnek büszke vára.

 

Hajh, de bűneink miatt

Gyúlt harag kebledben,

S elsújtád villámidat

Dörgő fellegedben,

Most rabló mongol nyilát

Zúgattad felettünk,

Majd töröktől rabigát

Vállainkra vettünk.

 

Hányszor zengett ajkain

Ozman vad népének

Vert hadunk csonthalmain

Győzedelmi ének!

Hányszor támadt tenfiad

Szép hazám, kebledre,

S lettél magzatod miatt

Magzatod hamvvedre!

 

Szánd meg Isten a magyart

Kit vészek hányának,

Nyújts feléje védő kart

Tengerén kínjának.

Bal sors akit régen tép,

Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép

A múltat s jövendőt!

 

*

Hymnus

Z bouřlivých věků maďarského lidu

Bohyně*, Bože*, žehnej Maďarovi

láskou a bohatstvím.

Navždy, Bohyně* moje, Bože* můj, ho chraň!

V *boji s *nepřítelem žehnej jeho zbraň*!

Zlý dlouho naň osud byl,

dej mu, Paní, Pane, léta plná milosti!

Vždyť ten národ si již odpykal

hříchy minulé i budoucí.

 

S tvou pomocí naše matky, naši otcové

Stali se hrdostí(mi) svatých Karpat*,

S tvou pomocí našli svůj domov

Potomci rytíře Bendegúze.

Tam, kde tečou vody Dunaje

A proud Tisy omývá

dětí Arpádovců, z tvé milosti

žijící dobře a v dostatku.

 

Nech nás pěstovat zlaté zrno

Na polích Kún,

A dovol stříbrnému dešti

Rosit vinnou révu Tokaje.

Tys zavěsil naše vlajky

Nad pevnostmi proti divokým Turkům;

Pyšnou Vídeň jsi položil

K nohou krále Matyáše.

 

Leč bohužel kvůli našim vinám

Vzbudili jsme tvůj hněv

A tvé hromy začaly létat

Na nás z nebe přeplněného hněvem.

Mongolský šíp proletěl

Nad našimi hlavami

A zakusili jsme turecké jařmo,

Krušící svobodné národy.

 

Jak často slyšeli jsme hlas

Divokých osmanských hord,

Radujících se

Z dobytých mečů našich bohatýrů!

Jak často tví synové

Na této zemi povstávali!

A tys jim dával jejich hroby

v té zemi, kterou sami orali!

 

Slituj se tedy, Paní*, Pane*, nad Maďarem,

Zmítaným vlnami hněvu;

Podpoř ho svou mocnou rukou,

když mu v moři utrpení hrozí záhuba.

Zlý dlouho naň osud byl,

dej mu, Paní*, Pane*, léta plná milosti!

Vždyť ten národ si již odpykal

hříchy minulé i budoucí.

*

Transkripce

Český překlad

Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам,
Сестри, браття українці, усміхнеться доля, як роса на сонці.
Запануєм і ми,        браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло * ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, від Сяну до Дону,
В        ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу й тіло...*

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане помiж народами.

Душу й тіло…*

*

Šče ne vmerla Ukrajiny ni slava, ni voľa,
Šče nam, sestry, brattia ukrajinci, usmichneťśa doľa, jak rosa na sonci,
Zapanujem i my,        brattia, u svojij storonci.

Dušu j tilo * my položym za našu svobodu
I pokažem, ščo my, brattia, kozaćkoho rodu.

Stanem, brattia,  vid Śanu do Donu,
V         ridnim kraju panuvaty ne damo nikomu;
Čorne more šče vsmichneťśa, did Dnipro zradije,
Šče u našij Ukrajini doleńka naspije.

Dušu j tilo...*

A zavźattia, praća ščyra svoho šče dokaže,
Šče śa voli v Ukrajini pisň hučna rozľaže,
Za Karpaty vidobjeťśa, zhomonyť stepamy,
Ukrajiny slava stane pomiž narodamy.

Dušu j tilo…*

*

Ještě neumřela Ukrajiny ani sláva, ani svoboda,
Ještě se na nás, sestry, bratři Ukrajinci, osud usměje
jako rosa na slunci,
Začneme konečně vládnout v naší zemi.

Duši, tělo,* obětujeme za naši svobodu,
Ukážeme, že jsme, bratři, z kozáckého rodu.

Povstaňme sestry, bratří od Sanu k Donu,
V domovině matek, otců nenecháme nikoho vládnout.
Černé moře se usměje, děd Dnipro zaraduje,
V naší Ukrajině se osud změní.

Duši, tělo...*

Práce rukou a upřímné nadšení doplní svoje
A svobody píseň bouřlivá se po kraji rozlehne,
Za Karpaty se odrazí a po stepích zahřmí,
Sláva Ukrajiny stane mezi národy.

Duši, tělo...*

*

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář