Jdi na obsah Jdi na menu
 


..dodatek2

 

koncentrační cvičení (*prázdnota ducha, spojení bodu mezi obočím a bodu uprostřed břicha a* (*:fyzické a…), spojení svatých sil, soulad s* (i *Přírodou..), dynamické, statické, letmé…;ruka a kruhový (cirkulární) pohyb (oblouky..bez zastavení, odstředivá a dostředivá síla, ) dýchání
udržujte* kompletní relaxaci (celé) bytosti, jediný bod*, hmotnost nízko,…extenzi energie
pozice, postoj, koncentraci nejen vpřed ale i kolem, pohyby
Rozcvičení* (s úpravou* pro)
Dýchání a centralizace
Stoj rozkročný (pocit relaxace, středu, vedení energie)
Cca 20 sekund koncentrační cvičení*
Vdech se současným výponem, kratší výdrž, volným výdechem klesnout na celá chodidla
Ve stoji rozkročném, ruce v bok, sunout ruce k podpaží co nejvýše se současným vdechem, dlaně k sobě před hrudníkem prudčeji, zádrž* dechu; výdech se současným výponem a spouštěním paží a připažováním, cvičit 2x
Ve stoji rozkročném volně předpažením vzpažit, vdechnout , sevřít pěsti a strhnout obě paže do skrčení připažmo, pěsti před rameny, zadržet* dech. Uvolnit, předpažením připažit. Cvičit 2x
Stoj rozkročný, připažit. Zkřížením předpažmo výpon, švihem upažit vzad,hmit (obojí se zadržením* dechu); bubnovat lehce prsty na hrudník; volně předpažením připažit, výdech, stoj na celých chodidlech, cvičit 2x
Totéž, namísto bubnování prsty třikrát prudce uhodit dlaněmi do hrudníku při zádrži dechu – shora ve …třech úrovních; opět stoj na celých chodidlech, výdech. Cvičit pouze 1x
Obě dlaně na břicho, jedna na hřbetu druhé, na střed. Mírný stoj rozkročný, dlaně tlačit proti břichu; volný hluboký vdech, pak vlnovitý, vlnitý výdech: vydechnout nejprve sevřenými rty cca polovinu vzduchu z plic, pak polovinu ze zbývající poloviny atd., a nakonec dyšný hlasitý výdech ústy se snahou vydechnout všechen zbývající vzduch, mírný předklon, cvičit 2x
Ve stejné pozici volný vdech a vykřiknutí :KIAI! ( ve smyslu: ..energie lásky svatého Ducha), s vykročením půlrokem vpřed a nasměrováním energie předpažením pravou dolů.Cvičit jen 1x
Rozcvičit zápěstí, lokty a ramena kroužením; otáčení trupu ve stoji rozkročném, paže volně následují pohyb trupu; předklony opakovaně, úklony opakovaně, kroužení trupem opakovaně na obě strany; dřep na špičkách se vzpřímeným trupem, hmit podřepmo, napnout kolena, hluboký předklon, hmit. Cvičit2x
Dřep únožný levou, levou špičku vztyčit, pravá na celém chodidle, předklon s hmity, totéž na druhou stranu. Cvičit 2x
Podřep rozkročný, ruce na kolenou, tahem přibližovat pravé rameno k levému koleni, totéž opačně, cvičit 2x
Sed zkřižmo, masáž obličeje a šíje dlaněmi.
Sed zkřižmo, dlaňovou stranou volně sevřené pravé pěsti postupně tepat levou paži od zápěstí k rameni. Přitom levou dlaň otáčet vzhůru a dolů, aby se postihla celá plocha ramene.Cvičit 1x, totéž na druhou stranu. Vějířovitým... tepáním prsty masáž obou větví zvedače hlavy. Vějířovité... tepání pravou rukou na levý trapézový sval. Levou rukou uchopit loket, dopomoc. Totéž na druhou stranu. Cvičit1x
Sed zkřižmo, uchopit levé chodidlo a natočit vzhůru. Otřít dlaní a hřbetem chodidlo. Tepat celou plochou malíkovou částí pravé pěsti (kladivem), postupně od palce k patě. Palci postavenými proti sobě pak promačkávat chodidlo, místo vedle místa, od špičky k patě (akupresura, aktivace i léčení). Totéž na duhou nohu. Cvičit 1x
Sed snožný, hluboký ohnutý předklon s hmity opakovaně. Kolébka vzad z kleku zkřižmo jednonož opakovaně.
(Obsahuje i cvičení koncentrační, uvolňovací, dechová, síly dechu, rozvoj senzomotorické koordinace, k vedení energie..)
Poté ..následuje/í         viz*
*:    /Vodopád/otužování..
*: …jako štítu
*: .mundus angelicus..
*: práce nohou/rukou a tělesný postoj ..být takové, abys postřehl umístění mlčícího meče. Měsíc na vodě se týká volby místa.., stav ..mysli odpovídající přímému průniku.
Trojí převzetí iniciativy, stav přímého průniku, věda o bojových uměních, zaostření očí, vnější zdání a úmysl, počátek chvíle, tři rytmy, naslouchání ..zvuku ..větru a vody, slunce ve vodě a jeho odraz, měsíc ve vodě a jeho odraz, , ...hvězda/y ve vodě a její/ich odraz..., ..., mlčící meč, velký potenciál a velká funkce, překonání řeky na brodu, tělo čínské opice, obnovit, proniknout do hloubek, tělo skály,
*:…nestálé v stálém a stálé v nestálém…klid v pohybu a pohyb v klidu(*/hledej/)..
*:.pohyb (i) jako ozvěnu bez jakékoli přípravy (pravá přirozenost*,spontaneita*, intuice*,*)   .
*:…cvik* doplněný rozdělit/posunout/ vpřed i vzad/* všechny fáze i o ¼…

*:..pohnutá(ý)/nepohnutá(ý)..

…s duchem usazeným shromažďuj..den po dni, hodinu po hodině. Jestliže tvůj duch není ani v nejmenším zastřen, jsou-li mraky například zmatku pryč, tam je pravá prázdnota ducha, vyprázdnění Duchu svatému, sjednocení (svatého) ducha s Duchem svatým.
Poznej podstatu (*:..Cesty, Pravdy, Života) a (to) s upřimností*, přímostí* jako základem a s pravým duchem jako (s) *..Cestou. Provozuj (užívej) strategii (*:..zeširoka, správně a otevřeně). A pak se dostaneš k tomu, že začneš přemýšlet o věcech v širším smyslu a berouc prázdnotu (.. v relativním i absolutním smyslu)jako *:…cestu, uvidíš*:…Cestu jako (pravou) prázdnotu. V prázdnotě je dobro, ne zlo. Moudrost existuje, princip existuje, …cesta, pravda a život existuje, (svatý) Duch existuje. A*

Pociťování tří druhů síly

Zaujmeme výchozí pozici* se široce rozkročenýma nohama a rozpaženými pažemi. Nohy jsou vytočeny v úhlu 45 stupňů, dlaně máme rozevřené, prsty roztažené.Poté se postavíme do spoje spatného, přitom vydechujeme a ruce vedeme před mentální pole*.Sevřeme dlaně v harmonickou pěst*a zlehka přiložíme bříška palců na chřípí nosu. V této pozici setrváme zhruba devět nadechnutí a vydechnutí a veškerou pozornost zaměříme na mentální energii. Poté opět rozpažíme, přitom se nadechujeme, rozevřeme ruce a současně pokročíme levou nohou o jeden velký krok vlevo. Přinožíme, sevřeme ruce a položíme je tentokrát před emocionální pole*. I zde setrváme několik vdechů a výdechů a soustředíme se na emocionální sílu. Rozpažíme paže a uděláme levou nohou úkrok vlevo.Poslední pohyb opakuje přitažení levé nohy sevření pěstí*, , ruce se však přitom pohybují k vitálnímu poli.Zhruba devětkrát se nadechneme a vydechneme, soustředíme se na vitální energii, necháme paže zvolna klesnout a rozevřeme ruce.

(pozn.:..částice/vln   y/pole/hologram   ..: *)

Totéž i pravou nohou*.

*

 

Nezapomenout dýchat, pohyby paží a nohou současně, potřeba dodržovat koncentraci…

Primární posílení a nastolení harmonie ..vitálního/emocionálního/mentálního…pole..

..vitálního: Výchozí pozicí je přirozený, vzpřímený postoj, s lehce rozkročenýma nohama. Chodidla by měla být vytočena ven v úhlu asi 45-ti stupňů. Ruce visí volně podél boků.Paže se souběžně zdvíhají až do výše ramen,dlaně jsou přitom natočeny vnitřní plochou k sobě.Dýcháme ústya plynulým pohybem roztahujeme paže,dokud nejsouv rovině s trupem.Se začátkem vydechovánísevřeme ruce volně v pěst* a suneme je přímo k pupku.Dlaně se spojí v harmonikou pěst* a zůstávají přiloženy k pupku palci..V této pozici setrváme po několik hlubokých nadechnutí a vydechnutí; zůstáváme přitom soustředěni na vitální pole. Ukončíme cvik tím, že necháváme paže pomalu klesat a přitom rozevíráme pěsti.Působí obzvlášť dobře, když ho provádíme ráno, jakmile vstaneme, tím se zmobilizuje energie na celý den;jako posilující prvek působí všechny kvetoucí rostliny.po celou dobu, po nichž se svíráme pěsti, se nadechujeme a pak vydechujeme. Tento cvik na začátku cvičení, provést přinejmenším třikrát.

..emocinálního: s nadechnutím veškerou radost, dotkneme se země, cvik třikrát opakujeme.V poslední pozici se uvolní všechny svaly krku a zátylku,, aby byla hlava volně pohyblivá a směřovala k zemi.Nutné se dtoknout země celou plochou dlaní, pro*.Cvik by měl být zařazován na začátek souborupouze při zvláštních potížích v citové oblasti.Posiluje:sluneční světlo a květiny.

..mentálního: postupně: uvolnění: hláska TO, spuštění paží: HA, zdvíhání paží: M. Provádíme dvakrát.Zvuky jsou hluboké, sebevědomé. Uvedený cvik je základní pro vývoj mentálního pole. Začátečník by ho měl záhy zařadit do svého každodenního programu, dokud nebude schopen vykonávat cviky, které by ho dovedly dále.Při zvláštních problémech mentálního rázu má tento cvik často podivuhodný, i když třeba zpočátku jen krátkodobý účinek. mimořádnou sílu rozvine ve dvou denních dobách-při východu a západu slunce. Účinek lze dále zvýšit večer krystaly (drahokamy) položenými vedle cvičícího (zatím ne na tělo:*) nebo ráno prstí.

Pohyb hlavy v týle a pak z této pozice směrem k hrudníku musí být prováděn pomalu a opatrně. Při náhlých silných pohybech je nebezpečí natrženíkrční svaloviny nebo dokonce trvalé poškození krční páteře.Zvláště zde je nutno dodržovatzásadu pomalého a plynulého pohybu. Uvedené nebezpečí se skrývá také v následujících otočkách do stran. Zde bychom neměli uplatňoavt sílu; trup by se měl vytočit jen natolik, abychom na to nemuseli vynakládat žádnou mimořádnou námahu.

Cvik bychom měli provádět dvakrát.

pozn. a ...po/před ..rozedněním, smrákáním..:*

pozn. rytmu ..buněk/organismu/země/přírody/planet/vesmíru/..

pozn. obklopení    * v ..teorii..relativity...     *

pozn.:Dech života a světlík lékařský a červený jetel         * v podobě/příprav/ě     *

*

Soustředit myšlenky na pozitivní obsah.Po celou dobu po níž svíráme pěsti, se nadechujeme, teprve pak vydechujeme, pohyb je plynulý…

Dále:.. hlavu protáhneme, ruce nad hlavou, potom masáž svalů…šíje i vedle páteře(i kvůli drahám), vedení..*, kruhy rukama…

 

 

 

Za vnímáme   klid*   a dojde ke vstupu*..     *,bodu     *
                                                          v obou..      *
 
Hluboké dýchání*, zvedání nebe a tlačení země, podepření oblohy, mudry(moudrosti a rozumnosti-lotosová/leknínová, vědomí, pravého sjednocení, meditační-kosmická, ..vnitřní i vnější harmonie,..), pravé Baduanjin(/Baguanjin/Patuantin/tin/)   :  potřeba dodržet* postup* a nalézt ..vnitřní/vnější…i skrytý..význam , při nezachování správného postupu by hrozilo sejít z    *Cesty, Pravdy, Života, klidu a pohybu D/ducha.

 

Zpočátku 5-ti minutový stoj při pokrčených nohách v kolenou, vnímání středu, ruce před pupkem ve vzdálenosti…*

Most spojení nebe a země*   :

Posaďte se na zem a narovnejte trup jako svíčka.dlaně jsou vpravo a vlevo vedle těla opřeny o podložku, soubežně s tělem.Také při tomto cvikuje velmi důležité nejprve napnout šíji, než se s výdechembrada přiblíží k hrudi, s nádechem se zvednte silou pánve nahoru. Teprve potom nechte hlavu opatrně klesnout dolů, ústa jsou opět lehce pootevřená, a dolní čelist povolená. Paže zůstávají napnuty. Trup a stehna by měly tvořit linii rovnoběžnou s podlahou. Rovnoběžné mají být ruce i lýtka. Váhu hlavy nesou ruce a nohy  a drží ji síla pánve. Krátve napněte všechny svaly vašeho těla.

Při výdechu se vraťte do výchozího postavení a vědomě přitom znovu povolujte a uvolňujte napnuté svaly. Dávejte pozor na správný dech: Nádech zatímco se tělo zvedá, výdech: tělo opět přechází do sedu, vypněte šíji a předkloňte hlavu.

Pro vyrovnánínakonec nakloňte horní polovinutěla dopředu a opřete ji o nohy směřující vzhůru. Také zde jako v embryonální poloze během nádechu cítíte, jak se protahuje oblast pánve, obzvláště bederní obratle a horní část zad. Během výdechu si představujte (představa*, která zůstává představou, jak se více a více uvolňuje vaše bederní oblast a krční obratle-uvolnění na …hmotné úrovni necháme na B.) a můžeme poprosit B. o uvolnění…

Tipy:

Pokud při zvedání cítíte bolesti v kloubech na rukou, můžete ruce sevřít* v pěst, aby se ulevilo kloubům. Dovolte si, jak jen je to možné, protáhnou třísla rozšířit hrudní prostor a oblast ramen. Možná také ucítíte aktivizaci a otevření například ..druhého, třetího, čtvrtého, pátého…centra. Představa, která zůstává představou*: vaše tělo v tomto postoji, symbolickém mostu, důvěrně spojuje vás vnitřní život s vnějším,vnitřní sílu s vnější ,nebe se zemí, jednotlivé kruhové sféry, svoji bytost s vesmírem/y atd. pravdy a dobra…

Otevření..brány*

Zakončíme polohou embrya*: Posaďte se na paty, čelo přiložte až k zemi, , paže svste podél těla, dýchejte povolně a vědomě jakoby zády. Cítíte,jak se bederní a ramenní oblast , celá záda během nádechu rozpínají . Představa*, která zůstává představou: jak šíji, pánevní a bederní oblast při výdechu povolíte a uvolníte. Začátečníkům je doporučeno, aby doba trvání cviku embrya odpovídala době cvičení předchozího cviku.

Dále:

Cvičte dúsledně …nejprve každý postoj třikrát, po týdnu můžete trochu zvýšit počet cviků, podle pořadí*, všímat si dýchání i postoje, cvičte vědomě, bez námahy, doporučuje se mít zavřené oči a sledovat tělo, dýchací orgány, dýchání, *vědomí..center, brát cviky jako zkušenost,dvě až tři hodiny před začátkem cvičení nejezte nic těžkého, sklenice vody s několika kapkami citronové šťávy podporuje pročištění organismu během cvičení.

Cvik: několik hodin před cvičením i po něm se vyhnout sexuální aktivitě: Postavte se rovně, nohy pevně na zemi, asi 10 cm od sebe, ruce seopírají o kyčle, plně zhluboka se nadechněte, potom ústy pomalu vydechněte, ústa nastavte tak, , jako byste potichu říkali ó(mú). Nakloňte trup dopředu, ohněte kolena  a opřete se rukama o stehna.Důležité je, abyste plně vydechli. Přitáhněte bradu k hrudníku, až se šíje napne.

Zadržte v této pozici dech, jak dlouho můžete, ale nepřehánějte to, Břicho je zataženo dovnitř. Stahujte svaly v okolí hráze, tlačte je nahoru a dovnitř.  Pomalu se narovnejte, ruce opřete o kyčle a nechte opět dech samovolně proudit tělem a zároveň uvolňujte břišní a hrázové svaly.

Nakonec proveďte asi dva tři normální nádechy a výdechy.Toto cvičení proveďte maximálně tři až pět-krát, mezi každým cvičením nezapomeňte na dva až tři normální nádechy a výdechy.

Představa, která zůstává představou (i poprosíme B.): harmonizace všech dobrých: ..nejen sil/síly/energie/energií//informace/informací.. v nás jak už adaptačních, bytostných..,tělesných,psychických,vitálních, plodivých, imunitních, hormonálních,duchovních.. a jevů..*

..cestou blažených, blahoslavených, spravedlivých, milosrdných, moudrých, rozumných, osvícených..

Cvik

Lehněte si na záda, dejte nohy křížem a přitáhněte kolena směrem k hrudníku, paže protáhněte mezi nohama a pravou rukou uchopte levé a levoe rukou pravé chodidlo. Hlava zůstává na podložce.napřed několikrát uvolněnš a zhluboka nadechněte a vydechněte. S příštím výdechem stáhněte svěrač a ostatní svaly pánevního dna. Měli byste mít pocit, že konečník táhnete dovnitř a nahoru. S nádechem svaly opět uvolněte. Stažení a uvolnění několikrát zopakujte. Představa*, která zůstává představou. Celá vaše pánev se při nádechu roztahuje. Přitom tlačte klidně svěrač trochu směrem ven. Po roztažení svaly stáhněte a vydechněte tak, že pánev se střídavě roztahuje a opět stahuje.

Dýcháte během cviku do břicha? Vnímáte roztahování a stahování? Cítíte, že vaše pánev je prokrvená a pulzující? Po několika opakováních cvik ukončete tak, že paže leží podél těla a nohy necháte sklouznout dopředu.

Postoj těla z Alex. Metody: Pro opici je důležité, jak se na ni připravíte (lze se přitom opřít o stůl dlaněmi). Před vlastním přistoupením ke cvičení si řekněte: uvolňuji krk, hlavu dávám dopředu a nahoru, páteř prodlužuji a uvolňuji, kolena uvolňuji a dávám dopředu. Po celou tuto proceduru mějte oči otevřené a udržujte se v pozornosti, abyste nezačali prázdně zírat na nějaký bod.

Postavte se s chodidly jemně vytočenými ven a rozkročte se zhruba na šířku vašich ramen. Váha těla by měla spočívat rovnoměrně na chodidlech. Pozor na obvyklou tendenci mít váhu vpředu na prstech, držte ji spíše na patách. Do opice se dostanete  tak, že hlavu posunete více dopředu a nakloníte se v kyčlích, ale přitom musíte pořád dávat pozor, aby vaše hlava, krk a páteř tvořily celek. Zároveň uvolněte kyčelní, kolenní a kotníkové klouby a ohněte kolena. Rozšiřte záda a horní končetiny volně spusťte z ramenního pletence. Je důležité, abyste se při opici neohýbali dolů, protože to by mohlo být příčinou přílišné svalové kontrakce. Nadbytečné stlačení svalů na kyčlích, kolenou a kotnících omezí volnost pohybu těchto kloubů. Když se vrátíte do vzpřímené polohy, stále udržujte váhu na patách a hlavu směrujte dopředu a nahoru. Dávejte velký pozor, abyste nezatáhli hlavu dozadu a nezatáhli kolena, když dokončíte pohyb.

Takže: hlava a kolena jdou v opici dopředu a vyvažují tak hýždě, které jdou dozadu nad paty.

 

...bod, úsečka, plocha, prostor, čas...

...0 počátek, kdy a kde Bytost,1:Bytost, 2: vyrovnanost mužské i ženské stránky,5:projevený svět/kosmos(vesmír), 6 zde znamená další i neprojevený kosmos/vesmír, 7dokončenost, 8nekonečno,12 plnost,...,  jsou čísla muže a ženy,číslo fí je(1+odmocnina z5)/2, (Pythagor.)

*…jen t y určit é kruh y v obilí…znázorňující...nevytvořen é        lidmi...
 
*…svatá   esence všech svatých ...esencí (ten …den nejíst… ve smyslu…soustředit se na trávení-přijímání-přijetí…sublimace…meditac   /í…buňky, orgány, atd. zapojit…proces obnovy-regenerace, oživování/ oživení, aktivace*,rozvíjení,restrukturalizace,napojení*, splynutí*,        *…   …(buňky, orgány, atd. aby v procesu*produkovaly a byly činnými ve smyslu*)   :   …toto ve smyslu*

 

*...svatá   esence všech svatých...nektarů

 

(Filozofická) prosba (v postoji ích*): …intenzivní myšlenka na B., oddanost B., odevzdání B., analýza akcí/činností a pozorování, prosba o schopnost vyvarovat se (zlému) negaci v okamžiku pokušení a prosba o sílu vytrvat v dobrém navždy, ze své   ho…srdce zazářit* do…srdce Mistrova*,…
*zazářit: ne ve smyslu nucení, aby se myšlenka, představa... stala skutečností 

*

…církev ukřižovala Ježíše Krista podruhé…:vzkříšen tak, že rány byly jako nové…Petr a další papežové J.K. zapřeli třikrát…v Pavlovi zůstalo něco po zjevení Mistra něco fanatického, nesmiřitelného…například Cyril Jeruzalémský, Tomáš Akvinský, Augustin schvalovali násilí...přínos Augustina,Tomáše Akvinského, Petra, Pavla... je v něčem*(např. Petr: ve vytvoření... církve…;Pavel: Ježíš je Bůh (osoba Trojice) a Mesiáš…)…to, že Pavel... vyhrožoval a byl pro slepou poslušnost a Petr…není chybou B. …duchovní…aby mohl klér ovládat …vědomosti,znalosti a inkarnace…kříž v kruhu…smysl, význam záměru…(Bytosti bytostí! Jsem, protože jsi Ty. Myslím-li ustavičně na Tebe, povznáším se ke svému prameni. A svého rozumu použiji nejdůstojněji tehdy, pokořím-li jej před Tebou.)…názv ů, objevení, i v nevědění, pozorovatel vně by neviděl nic, něco z ničeho ve smyslu…-něco z něčeho ve smyslu…, filosofové= přírody …pneuma, Herakleitos …logos…,dvě hemisféry Země ve smyslu*…: pohyb a klid,…;skutečnost jejich vzájemného projevu například ve filosofii, vznikly z*, vystupuje sestupuje jako inkarnace…kruhové světy výš i hlouběji…časová shoda ve smyslu…rouška Veroničina a pohřební plátno…vzdálenost od okamžiku…;svatá dvojníce/svatý dvojník…v každém svatém atomu svatých vesmírných říší jsou nekonečné svaté oceány svatých světů…;číše…nelpění na životě: ve smyslu…*; oba* nenapsali/nechtěli napsat, hrdina a květ bodláku: neohroženost,…;pocit slezení hory…v přítomnosti Ježíše Krista Osvoboditele(zachraňující síly)…esencí všech svatých poznání…cest a… … … … … … … …,om(óm)…, úm(um)…,zády k ukazujícímu nahoru i k ukazujícímu dolů…podobně jako…k svatým polaritám…,oba se scházejí v metafyzice: jeden od idejí, druhý od smyslů, ukazuje k nebi a druhý k zemi,…odkrývá nevědomí ve smyslu…*,…plakal sám nad sebou…zachoval klid a statečnost…,v sobě neotřesitelně založená autonomní osobnost, která koná dobro kvůli němu samému(sókratovské evangelium). V Hostině: …ale když někdo poslouchá tebe nebo tvé řeči z úst jiného…býváme uchváceni a ve vytržení…jak na mě působily jeho řeči a ještě i nyní působí…tohoto jediného já se stydím. Jeho památka zůstala živá díky podobnosti jeho mučednické smrti se smrtí Ježíše Krista a mučedníků raného křesťanství, to je připomínáno v raně křesťanských spisech. Oslovoval i nahodilé kolemjdoucí, příslušníky všech vrstev, otázky prohluboval až k obecným otázkám: například: Jak se dobereme pravdy?:mezi přítomnými nebylo nikoho, komu by nepukalo srdce, kromě něho samého.A řekl: Co to děláte, bláhoví! Vždyť jsem hlavně právě proto poslal ženy pryč, aby nedělaly takové zbytečné věci; vždyť jsem slýchal, že se má umírat v tichu. …zachovejte klid a buďte silní!Pozn. odmítal například, aby byli lidé odsuzováni na smrt a dokonce odmítl prozradit odpůrce vlády a to ho stálo život…nejen oba mluvili o tom, co uchvacovalo…kritizovali všechny formy nespravedlnosti a mocenského násilí, *dokázali jít nezlomeni na smrt, i když mohli požádat o milost uniknout rozsudku smrti…pak dějiny...člověk je vzděla(va)telný skrze logos,řeč umožňující porozumění, stejně tak         jako...skutečné porozumění vychází z každého člověka, který…, nedá se na lidi prostě hodit,…vyvěrá z nitra, to je porozumění skutečné. …vše se děje přirozeně jakoby samo sebou(plyne ve smyslu..)…aby ...člověk používal vlastní…jakoby aby porodil sama sebe ve svém nitru…cestou   ami…

 

…laň/ě po vod   ách bystřin/…
Kdo…nejedná v      slově B.     , tak ztrácí víc…

Jde o uzdravení*, není nesoulad mezi zdravou (pravou, svatou)přirozeností a skutečnostmi(realitou), které(á) by měly(a) být.

*…, ale ...kdo se pokořuje, bude povýšen .
* a těmto bytostem a ...poslední prvními.
...jste učinily/i (mně).
 
Zavřené …oči (zvětší se citlivost…intuice), akustika, posvátný kolibřík a posvátný jaguár,znovuzrození*: vnoření do vody a z vody vynoření,potomci   *, z: supersymetrické teorie, otevírání studánek, svatí  é(nejen) duchové nejen času/ů, země, míst   a   ,zárodek   ky v bytosti, tajemství přítomnosti (nejen bytostí), setkání se sebou samým, uvolnění nevědomí, skladiště vjemů a zkušeností, poloha nejen staveb, mýtické á místo a: putování přes moře (Aztlan) a na severu, že vyšli z…, povznést se k vyššímu/hlubšímu vědomí/Bytosti,další nejen centra*nad i pod, Platón: mýtus o jeskyni i dnešní poselství* v, požehnání skrze*   (*je Tvé Dílo,jsou Tvá Díla…*),...obrazce a tělesa H.B. spojované, spojené, tvořené, ,
 
Zahrada ticha* (video), Máj* (video), Svatopluk-kořeny, Verdi (Libera me), Leoš Mareš (Miluju), Večnost, drobná paralela, Miro Žbirka, Just to be with you, Voda, co ma drža nad vodou, Dočista,Tvou vůni cítím dál, Modrá, Jediná, Kým pri mne spíš, Prý se tomu říká láska, Bude mi lehká zem, Ak nie si m oja, Pěkná, Keď pride láska, Vodopády, sv. Valentin, J. carreras (missa), Vanessa Mae (Butterfly Lovers, Violin phantasy on Puccinis Turandot, Happy Valley, subject to change atd.), Abba pater, G. Gresco: By the river, Wo die Nordseewellen,Jeden Abend stehe ich am Hafen, Day dreams (Mussorgsky: Chowanschtschina, Grieg: Peer Gynt, Williams: fantasia on greensleaves, Saint-Saens: Karneval der Tiere, Debussy: Prélude a l´apres midi d´un faune), Schola mystica,Panpipe melodies, c. Orff, De Amititia, Braniborské koncerty, Beethoven, Bach, Smetana: Má vlast, Dvořák: Z nového světa,Enya, Roland Santé, Čajkovskij(Labutí jezero suite, piano concerto no.1 in b flat minor) ,Gregorian*, Gregoriana*, Aphrodisiaca*, relaxační*, z kultur* a*,severské,irské a keltské   *, *,
hledám dům holubí ...holubích křídel šum, měl stáj roubenou(v optimistické podobě*),
je tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradu zelenou všechno připomíná.Jako dým závojů mlhou upředených...v zahradě zelený, kde sis za dětství hrál...zpočátku uslyšíš vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený přejdou do ticha zas...světlo připomíná rána slunečných dnů...

…tam venku za branou leží ledový sníh. …je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes. Uprostřed závratí sluncem prosvícených…

...byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.   pozdní večer, lásky čas, pozdní večer

*

byl pozdní večer- první máj- večerní máj- byl lásky čas

...ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubích křídel šum. Hledám dům holubí, kdopak z vás cestu ví, míval stáj roubenou, bílý štít.

…planeta y, země, pobřeží…jako 2 hemisféry planety(analýza, syntéza)…daly/i mi z toho, co je mé Matky/Otce: je možné například ve snu …kadidel/a a zároveň vysoké a hluboké tóny…co z řecké lékařskopsychologické teorie šťáv v těle…nezanikne vzpomínka na…navždy…

 

 

*Nehrát si na B., vševědoucnost atd. patří jen B. …

*B. je dobrá ý, v B. (a ve svatých a uzdravených bytostech/jsoucnech/skutečnostech) není: neharmonie, zlo, negativita, nevědomost ve smyslu..., klam. 

(svat   á)* ...Anežko…Česká, , pro*          (legenda*)

*…ošetření nejen kůže a nehtových lůžek tea tree olejem…k ředění...a ...její/jeho (také)obraz...do…

…léčení…bylin   ami a jejich ...tinktur   ami i zevně…ovocem a zeleninou…červenou řepou, zelím…obklady i ze zelí…kysané zelí…

(jako skromnost   *)…způsob života,pití,jídlo a život:aby člověk/bytost žil/a, ...*

Ty…vložil/a*

…analýza a syntéza (pohyb a klid) jako hemisféra/y…nejen energie-informace-částice rychlejší a pomalejší… než …světlo…princip nerostů, kamenů,skal…v člověku jako dobré vlastnosti, které jsou pro stálé trvání a ty (dobré) vlastnosti vyvíjející… rozšiřující se jako…rostlin   y a zvíř   ata atd.…

nebe se odráží do vod/y a voda...do nebe/í, jak po rán   u v ros   e květin/y...

Tvá ...ekologie*

   J...B. bytost(,B. jsoucno, B. skutečnost) ...jsi vyměnil/a za...H. B. na ...Ciónu, ...že (smím) pobývat na Tvých nádvořích...medicína* nejen národů*...

…příčina vyššího věku (sever, Island, Japonsko):nejen živly a příroda…aktivace …látek (nejen hrozn. víno) a aktivace …genů přítomných   * (obojí nejen pro dlouhověkost, nesmrtelnost…)…hvězdy snít budou na vodě ách…hvězdné nebe nade (i pode)mnou a mravní zákon ve mně…(také) sublimace energie (čchi) v ducha (šen)…mystické     zrození…zrození z vody, ...ducha, ohně, vzduchu(větru), země, éteru, , …*   (jak funguje...*)
 
x-tý Tibeťan(další zatím), anatomické znaky*, evoluční cesta člověka, první práce*,…pole svaté vody a svatých…, E.L.*, pozorovatel vně vesmíru např. myšlenka teoreticky by nic neviděl*, …energetickoinformační struktury a společnost…,
atom železa o rezonanci 7Hz, 22 kódů DNA (potencionálních64):20aktivních, Schumanova rezonanční frekvence-7,8 cyklů na 9cyklů po Fibbonaciho řadě, …naladit hudební.. nástroje..do frekvence,
…vytvořil vzorec, který vložený do počítače, nazvaný podle něho Mandelbrotova množina, vypadající na první pohled jako neorganizované vzory.Nezáleží, jak dalece vzory zvětšíte(hologram), vždy najdete vzor, co se podobá původnímu celku.Když fraktály rozdělíte donekonečna, budou vzory představovat obraz celku. Pokud jeden fraktál změní svůj vzor, celá struktura se změní rázem s ním. ((Desky drahokam u: Bytost, která…*, je ...*v */procesu přeměny do formy světla, které */*/není* z tohoto ...světa/vesmíru/vesmírů/astrální pěny/atd…/...))
Teoreticky lze připustit, aby informace byla přenesena i do jiného vesmíru (a i například tělo můžeme chápat jako informaci e)…        *
…snížit metabolismus těla na nulu, tělo jakoby zkamení, konzervuje se, duše vstoupí a další duchovní schopnosti a z kultur*/*
: jsem H., Tvá/ůj B., B. žárlivě milující, do čtvrtého i pátého pokolení, ale prokazuji Milosrdenství, kteří mne milují a…sestoupím z nebes vzít příbuzné z…, které ještě v očistci.
Z bytosti…do bytosti…zazářit*(*v souladu*).
 

Pozdrav Slunci i Měsíci doplněný o*…nechat světlo, jeho energii proudit..

 

 

…divotvorný/é meridián/y*(Akupunktura, nakl.Akademia) a body čínského lékaře*, …organizace*, ómů*, ..bez černý: bylina* bytosti/í*         ,…posvátné …/é Akademii v     ,
Feldenkreisova metoda,rolfing a cviky paní Mojžíšové, přínos    *(nejen bylinkářek/ů jako..p.Kamenická,:*) a*:, funkční integrace a páteř/

Nejen: Bowenova masáž a Bowenův pohyb:   

 

...nezatěžovat*   a

...přesahující a*

pozn.: *...průnik*/...* a...* do *

...vztah y…metabolity…mikroorganismy…prostředí…genomy…

*…, š(e)china, milost,sláva P.*,*/B. bytost   í,B. jsouc   en, B. skutečnost   í i jejich srdc   í …šl/a/o/i/y/a…/před/ */za/ …n   im   i…

 
Milost Mistrova* je teď a tady, …v…nitru. (...maháriših. evangelium)
 
…když nepohnutý stav vnitřního a nevlnící se oceán vnějšího ( Bytost   nade* mnou projeví totožnost)…a až i…skončí, nekonečný celek přetrvá…(...tomášovské evangelium)
 
…budou mít oči*, aby viděli, že jsem připravil cestu zjevení, které ještě přijde, které bude podstatně tzv. duchovnější než kterékoli jiné, které bylo ve spisech. (...bruntonovské evangelium)
 
 To jediné zasvěcení, o kterém mluvím, a které hledám se vší vroucností své duše, , je to, kterým vstupujeme do ...srdce Boha a necháváme Božskému ...Srdci vstoupit do nás. (...st. martinovské evangelium)
 
* i ty nejen smysly jako zrak, sluch, hmat, čich, chuť,   *
 
Co ještě bylo skryté a…(   evangelium)
 
*
 
…sestry a bratři inkarnace B.   srdce

 

 

Vstoupilo do lidských dějin něco, z čeho se stávala stále důležitější síla kultury: sama o sobě neotřesitelná, autonomní osobnost.
Dalo by se říci, že to je sókratovské evangelium vnitřně svobodného člověka, který koná jen dobro kvůli němu samému.
Uvědomuje si, že nic neví-a/nebo jen málo mví a co ještě neví.

   J.K.   k : …jak jsi/te (mně) oslavil/a/o/i/y/a…dávání* a přijímání* koho*, čeho*...

*…žena aby našla sama polohu, která ji vyhovuje…prosím,...požehnej*...

…hlubok     ý a vyvýšen     ý jsi nad*…a nové (z/) nebe* a země*...vzestup*

 
Porozumění, které vyvěrá z nitra, je porozumění skutečné.Použít vlastní rozum.Vše se děje přirozeně, jakoby samo sebou.
…ale když někdo poslouchá tebe nebo tvé řeči z úst jiného, býváme uchváceni a ve vytrženíjak na mně působily jeho řeči a jak ještě i nyní působí…tohoto jediného já se stydím.
Vatikán:Rafael: dílo Antická škola:Platón ukazuje k nebi, Aristoteles k zemi jako věčné ideje a smysly, Sokrates otočen k nim (žákům) zády jako čínské Wu-ji a Taj-ji, prvotní jakoby prázdnota a jednota nebe-země, otce-matky, slunce-měsíce.

Jeden od věčných myšlenek-idejí ke smyslů, druhý od smyslů k věčným idejím-myšlenkám, setkávají/setkají se v metafyz. …jejich učitel v ...obou přítomen…

Západ pohyb, východ klid, doplňují se názory západu a východu nejen filosofů, sestupJežíšova ducha jakoby znamenal posun nejen ve filosofii…řečtí filosofové o pohybu, východ o klidu a meditaci…jakoby měl každý …filosof a filosofka dvojnici/dvojníka…
Princip symetrie okamžiků vzdálených od předělu, doplňují se dobří/dobré jakoby dvojníci/dvojnice…
Cítil, že má vnitřní vedení, vnitřního učitele,vnitřní doprovázení, nazýval ho božským svědomím.

Pozn. k*:

...*a nacházím a vyvyšuji

...a vzkaz   *

...objev   y*a

...a mlh   y*

...uvolnění, cítím soulad

Pozn. */řekl/a/o/y/i

…před Tebou jedinou/ým se opravdu stydím(ve smyslu..). A..

 

...*...milosrdenství

*:...nejen večer v ...(opravdové) mystické* ...zahradě*...a

 

…v Tvé přítomnosti…přetvoř naši bytost podle bytosti své…3 dosti stejná evangelia…především Matka-Otec…svatá/é: …těl   a, duše, duch   ové, bytosti nejen místa, času časoprostoru…jak chápat potřebu střídmosti a vyhnout se extrémům…(nekonečně*)…krásná/ější…jasná/ější, Maria…v Ní září B. Matka a*…J.K. a*…celá …nebesa a celá země je/jsou plná…ze země a dávající život (Adam: doslova Ze z/Země, Eva:Živa)…jsi vyvýšen   …nikdo neslyšel  například nic neupřímného…prosím, …sestup i pro*…vyhýbat se jakékoli příležitosti…to neplatí pro dobré příležitosti… skupina, národ v *…proso/jáhly...jaččí máslo(mléko)…pražený ječmen…čaj…sůl

…správná životospráva*

…hroznové víno…*…oliv*

…pravých filozofů/ek…rozvoj nejen energií, informací, těl a…soudržnost a*…pro obohacení nejen společnosti/jedinců od*…zevní/niterný/větší …potenciál…posvátná řeka a očista spojení s B. bytostmi*/B.jsoucny*/B.skutečnostmi* a jejich srdci…nejen co se týká…prostoru, času, časoprostoru…*

Pozn.: čistá Z/země,planeta, kontinent, ostrov…*, galaxie, vesmír/y, astrální pěna atd.   a*…,(také prvotní a*)…království   *

...inkarnace/vělení/*...například myšlenky/ek...bytost   í, jsouc   en, skutečnost   í i jejich srdce/í...energi   í, *,informac   í...těl   a, duš   í, duch   ů...nejen pro organism   y(...člověk   a,houb   y, zvířat   a, rostlin   y...)vhodné   míst   a,čas   y, časoprostor/y... */*/

 

…bod*…skok*…moment*…hudba a obrazy a mozek a… (ne závislost)…jóga (a ...cvičení)nejen paměti a *…T. pravé     /*/.

 

/*/:také…míst   a, čas   y, časoprostor   y

 

 

 

 

*…svatá/é bytost//i jako také posvátn   ý*…co se týče …také část/i svatých bytosti/í/jsouc   en/skutečnost   í i jejich srdc   í…*/cítění za     *…i co je v příbě   zích*…

 

 

…Aristoteles*: …(nejen*)duše nerostná, vegetativní, senzitivní, rozumová, atd.*…spolupráce*…uvnitř,pod a spolu ve smyslu*…nejen technika/y*…umění*…podmínka/y*…kmen/y…nepravá církev napáchala…rostliny v bytost   ech/jsoucn   ech/skutečnost   ech a j. srdc   ích: například …v rytmech*…nebýt …,zatrpklá/ý,mrzutá/ý,…
…zpočátku uslyšíš-zpočátku uslyšíš   vítr a ptačí hlas-vítr a ptačí hlas   v zahradě zelený-v zahradě zelený   přejdou do ticha zas-přejdou do ticha zas
(...v zahradě zelený- v zahradě zelený   v zahradě beze snů-v zahradě beze snů)
 

*…zařízení na ...přijímání ...volné ...energie z ...vesmíru, atd.*

*

*...živou vodou*...míst   a*, čas   *, časoprostor   y*,...nejen k odpočinku a*...neuchopitelné/á/*...*nejen pro B. bytost   i, B. jsoucn   a, B. skutečnost   i a j. srdce...Platónova ...jeskyně*a ...poselství*...

 
Pozn. Cvik: (lehce*) poklepání na …lebku   * například při stlačení-zavření vchodu do sluchovodu, kdy je vnímáno šumění*
pozn. Cvik vejce…: kruhy ..rukama od …špiček prstů a pat do stran nad… hlavu a zpět (po stranách i ve střední linii ) s nádechem i výdechem ..způsobem/způsoby* (doplněný..)
vstup do ..éterické/* přítomnosti *, jež skrz naskrz proniká tvým tvarem, dosáhneš (pomocí*)...středu   *..přítomnosti
vyprázdni svůj šálek
a květy jako déšť
Co je nejcennější věcí na světě? Mistr odvětil: hlava mrtvé kočky. Proč by měla být hlava mrtvé kočky tou nejcennější věcí na světě? (nechápal žák)
Protože nikdo nedokáže určit její cenu. (mistr)
Je-li jasná obloha, září slunce. (promluvil)
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář